Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM TRONG XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Thanh Tuyền

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố tiên lượng tử vong sớm trong xuất huyết não tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, phân tích tiền cứu, đối tượng là những bệnh nhân xuất huyết não nhập viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang trong 48 giờ đầu.Kết quả: Tuổi trung bình 62,54, tỉ lệ nam 68%, tỉ lệ tử vong 42,2%. Kết quả phân tích đơn biến các yếu tố liên quan đến tử vong: thời gian nhập viện, mạch, nhiệt độ, huyết áp tâm thu, điểm Glasgow, đường huyết, bạch cầu, loại xuất huyết, lệch đường giữa và thể tích ổ xuất huyết. Sau khi phân tích đa biến còn 3 yếu tố tiên lượng là Glasgow<=8, lệch đường giữa và thể tích ổ xuất huyết.Kết luận: Điểm Glasgow<=8, lệch đường giữa và thể tích ổ xuất huyết là 3 yếu tố tiên lượng tử vong sớm trong xuất huyết não tại BVĐKTTTG.

ABSTRACT :

Objective: To determine factors to prognostic early death of cerebral hemorrhage at Tien Giang Center General hospital.Method: This is prospective, analytic, descriptive, cross-sectional study in cerebral hemorrhaged patients to be hospitalized Tien Giang Center General hospital within 48 fist hours time. Results: Mean age of patients was 65.54, proportion of male was 68%, proportion of death was 42.2%. Results of univariate analyses factors concerned to death: hospitalized time, pulse, temperature, systolic blood pressure, Glasgow score, glycemie, kinds of cerebral hemorrhage, center line, cerebral hemorrhage volume. After multivariate analyses, there were factrs to prognostic: Glasgow score<=8, center line, cerebral hemorrhage volume ≥ 30ml. Conclusions: Glasgow score <=8, center line>5mm, hemorrhage volume ≥30ml are factors to prognostic early death of hemorrhage at Tien Giang center general hospital.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF