Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG KHÍ NITRIC OXIDE TRONG ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP NẶNG Ở SƠ SINH

Cam Ngọc Phượng

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Điều trị thở khí NO chưa sẵn có ở hầu hết khoa Hồi sức sơ sinh tại Việt Nam. Đây là báo cáo đầu tiên sử dụng thở khí NO như "điều trị cứu mạng" nhằm đánh giá hiệu quả của thở NO trong điều trị cao áp phổi tồn tại trẻ sơ sinh. Phương pháp: Chúng tôi phân tích số liệu 10 trẻ sơ sinh nhập khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 10/ 2010 đến tháng 2/2011, do suy hô hấp nặng với bằng chứng cao áp phổi tồn tại trên lâm sàng và siêu âm. Những trẻ sơ sinh này được thở NO (20ppm) sau khi có giấy đồng thuận. Theo dõi nồng độ NO2 liên tục. Sử dụng hệ thống cung cấp khí NO chuẩn (NOxBOX) với thở máy thông thường hoặc máy thở rung tần số cao HFOV (Sensormedics 3100A). Kết quả: Trong tổng số 10 trẻ trong lô nghiên cứu có hai trẻ bị hội chứng hít phân su, ba trẻ nhiễm trùng huyết, hai trẻ bệnh màng trong và ba trẻ cao áp phổi nguyên phát. Thời gian thở máy trung bình là 4,3 ± 2 ngày. Chỉ số oxy hóa máu trung bình (OI) giảm từ 32,2 ± 9,5 xuống 19 ± 14,2 trong 24 giờ điều trị khí NO (p = 0,03). Trẻ có pH trước khi thở NO cao hơn và OI thấp hơn đáp ứng với thở NO tốt hơn (lần lượt p =0,01 và p = 0,05).Trong 10 trẻ được thở máy và thở khí NO, 8 trẻ (80%) đáp ứng và 2 (20%) không đáp ứng với điều trị. Một trẻ trong nhóm đáp ứng tử vong sau đó, trong khi tất cả trẻ trong nhóm không đáp ứng đều tử vong. Tỷ lệ sống sót chung là 70%. Một trẻ cao áp phổi tồn tại nguyên phát và một trẻ viêm phổi hít phân su không đáp ứng với thở NO. Thời gian thở khí NO trung bình là 25,1 ± 11 giờ. Kết luận: Thở khí NO có hiệu quả cải thiện oxy hóa máu và chưa ghi nhận tác dụng phụ. Thở khí NO liều 20ppm, sau khi đã thông khí đủ có thể là phương thức điều trị cứu mạng trẻ sơ sinh suy hô hấp nặng.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: Therapy with iNO is as yet unavailable in most NICU's in Vietnam. This is probably the first report on the use of iNO as "Rescue therapy" to evaluate the effect of inhaled nitric oxide in treatment of pulmonary hypertension of the newborn. Methods: We reviewed the data of 10 neonates admitted to NICU at the Children's hospital 1 between October 2010 to February 2011, with severe hypoxic respiratory failure with clinical and echocardiographic evidence of PPHN. These neonates were started on iNO therapy (20ppm) after taking informed consent. NO2 levels were continuously monitored. Standard iNO delivery systems (NOxBOX) with synchronized ventilation or HFOV (Sensor medics 3100A) was used. Results: Of the 10 neonates two had meconium aspiration syndrome, three had septicemia, two cases were respiratory distress syndrome and three were primary PPHN. Mean duration of ventilation was 4.3 ± 2 days. Mean oxygen index (OI) dropped from 32.2 ± 9.5 to 19 ± 14.2 within 24 hours of iNO therapy (p = 0.03). Infants with higher baseline pH and lower baseline OI responded better to iNO (p = 0.01 and p = 0.05, respectively). Of the 10 neonates treated with ventilation and iNO, 8 (80%) responded and 2 (10%) did not respond to the treatment. One neonate died later in the responding group while all the non-responders died. The survival rate was 70% amongst all neonates. One infant with primary PPHN and one neonate with meconium aspiration syndrome did not respond to iNO therapy. The mean duration of iNO used in all neonates was 25.1 ± 11 hours. Conclusion Using inhalation NO led to improve in oxygenation and no side effects were observed. Administration of iNO at 20ppm, following adequate ventilation may be option to rescue neonates with life threatening severe hypoxic respiratory failure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF