Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
NHỮNG PHẢN ỨNG BẤT LỢI CỦA THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Nguyễn Tiến Dũng(1), Vũ Thị Trâm(2), Nguyễn Mai Hương(3)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ gặp phản ứng bất lợi và phân tích một số đặc điểm của những phản ứng bất lợi do kháng sinh và glucocorticoid. 
Phương pháp: Mô tả hồi cứu các trường hợp đã được bác sĩ kết luận là gặp ADR trong quá trình điều trị bằng thuốc. 
Kết quả: Trong 2 năm 2005-2006 có 60 bệnh nhi gặp phải phản ứng bất lợi của thuốc trên 4614 bệnh nhi vào điều trị nội trú, chiếm tỉ lệ 1,3%. Trong đó ADR xảy ra trước khi vào viện là 13,3% và ở tại bệnh viện là 86,7%. Kháng sinh có tỷ lệ ADR nhiều nhất chiếm 58,2%, tiếp theo là glucocorticoid (35,0%). Trong nhóm ADR do kháng sinh thì bêta-lactam chiếm tỉ lệ cao nhất (87,5%). Trong nhóm beta-lactam gây ADR thì cefotaxim chiếm vị trí hàng đầu chiếm 22,5%. Biểu hiện ADR hay gặp nhất là ban đỏ (23,5%), tiếp đến là ngứa (22,4%), phát ban (21,2%) và mày đay (9,6%). Dị ứng do kháng sinh dùng đường tiêm truyền tĩnh mạch chiếm tỉ lệ 88,6%, đường uống là 11,4%. Có 85,7% bệnh nhi dị ứng với 1 thuốc, 14,3% bị dị ứng với 2 thuốc. Các biểu hiện ADR do glucocorticoid hay gặp là đau thượng vị, chiếm 49,0%, tiếp đến là mặt Cushing (20,4%). 
Kết luận: Kháng sinh và glucocorticoid là 2 nhóm thuốc có tỷ lệ ADR nhiều nhất. Thời gian dùng thuốc càng dài thì tỷ lệ gặp ADR do glucocorticoid càng cao.

ABSTRACT :

Objective: To determine the prevalence rates of adverse drug reactions (ADRs) to antibiotics and glucocorticoide and to find out the characteristics of the adverse reactions. 
Method: Retrospection records of the patients with ADR were determined by doctors. 
Results: During two periods from 2005 to 2006, there were 60 children with ADRs over 4614 inpatients treated in pediatric department of Bach mai hospital and the overall incidence of ADRs was 1.3%. Of those, ADRs occurred before admitted to be 13.3% and in the hospital to be 86.7%. Incidence of ADRs of antibiotics (58.2%) was highest and then to be glucocorticoide (35.0%). In the antibiotic group, incidence of ADRs of beta-lactam (87.5%) was highest and in the beta-lactam group; incidence of ADRs of cefotaxime (22.5%) was highest. Maculopapular rashes were the most frequent skin ADRs (23.5%) and then itchy (22.4%), rash (21.2%) and nettle-rash (9.6%). Allergy caused by antibiotics with IV route was 88.6% and with oral route were 11.4%. There were 85.7% allergic patients with 1 and 14.3% with 2 kinds of antibiotics. Common signs of ADR caused by glucocorticoid were abdominal pain (49.0%) and then Cushing faces (20.4%). Conclusion: Antibiotics and glucocorticoid caused ADR with highest rate. The more duration of using glucocorticoid were the high rate of ADR of glucocorticoid was.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF