Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM ĐẠI THỂ VÀ VI THỂ U MÔ ĐỆM TIÊU HÓA

Ngô Quốc Đạt, Hứa Thị Ngọc Hà

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: U mô đệm tiêu hóa (UMĐTH) là u trung mô thường gặp nhất của đường tiêu hóa, thường có CD117 (+). Mặc dù, tại Việt Nam, UMĐTH đã được nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chưa có nghiên cứu nào về đặc điểm GPB UMĐTH một cách hoàn chỉnh với cỡ mẫu tương đối lớn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi nghiên cứu 130 trường hợp UMĐTH từ 01-2005 đến 04-2011, được chẩn đoán xác định với CD117 dương tính.Kết quả: U ở dạ dày chiếm tỉ lệ cao nhất 51,6%, thứ hai là ruột non (32,3%), đại trực tràng (5,4%), ngoài ống tiêu hóa (10,7%). Tỉ lệ nam/ nữ gần tương đương nhau (0,91) với tuổi trung bình 55,1 ± 15,2 tuổi. Kích thước u trung bình 7,8 ± 5,1 cm, nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 29 cm, kích thước u 5 - 10 cm chiếm tỉ lệ cao nhất (46,2%). Đa số biểu hiện 1 u (94,6%), biểu hiện nhiều u (5,4%). Loại tế bào hình thoi chiếm tỉ lệ cao nhất (70%), tế bào dạng biểu mô (15,4%), loại hỗn hợp tế bào (14,6%). Ngoài ra, UMĐTH còn có nhiều biến thể mô học hiếm gặp khác như loại giống tế bào cận hạch, giống nguyên bào cơ, giống hoa hồng ... Kết luận: nghiên cứu này khá tương đồng với các nghiên cứu về giải phẫu bệnh của UMĐTH ở các quốc gia khác. Nghiên cứu khẳng định UMĐTH rất đa dạng về mô học. Do đó, UMĐTH rất khó chẩn đoán bằng tiêu bản HE, thậm chí đối với các bác sĩ GPB có kinh nghiệm.

ABSTRACT :

ABSTARCTBackground: Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common mesenchymal tumors of the GI tract, often showing CD117 expression. Although GISTs have been studied in many medical fields in Vietnam, there is no complete pathological study with large sample size so far. Material and method: This study analyzed 130 cases diagnosed GISTs with CD117 (+) from 01-2005 to 04-2011Results: The tumors were located in the stomach (51.6%), in small intestine (32.3%), in colorectum (5.4%), and extra-GI tract (10.7%). There were nearly equal numbers of men and women (men/women = 0,91) with a mean age at diagnosis of 55.1 ± 15.2 years. Mean tumor size was 7.8 ± 5.1 cm (range 1- 29 cm), and tumors of 5 - 10 cm in diameter were the most common (46.2%). Most of GISTs were solitary (94.6%), 5.4% of cases were multiple. The cell types included pure spindle cell (70%), pure epithelioid (15.4%), and mixed epithelioid/ spindle (14.6%). In addition, GISTs showed a wide range of histologic appearances, such as: paraganglioma - like, rosette - like, myoblast - like... Conclusion: GISTs in our study have the same clinicopathological features as those reported in other countries. They also show a wide range of histologic appearances causing difficulty in distinguishing GISTs from other soft tissue tumors with H&E staining, even for experienced pathologists.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF