Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT NANG TRIỆT ĐỂ VÀ NỐI CAO MẬT-RUỘT TRONG ĐIỀU TRỊ NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM

Trương Nguyễn Uy Linh, Nguyễn Kinh Bang, Đào Trung Hiếu

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của phẫu thuật cắt nang ống mật chủ triệt để và nối cao mật-ruột 
Đối tượng - Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu được thực hiện trên 117 bệnh nhi nang đường mật loại I và loại IV từ 40 ngày - 15 tuổi tại BV. Nhi Dồng 1. 
Kết quả: Không có trường hợp nào bị tử vong hay phải mổ lại. Với thời gian theo dõi sau mổ trung bình từ 4 - 6 năm (trung bình 5,03 ± 0,56), biến chứng được ghi nhận ở 10 bệnh nhi (8,55%) và thường gặp ở các bệnh nhi > 5 tuổi so với ở các bệnh nhi £ 5 tuổi. 
Kết luận: Kết quả có được sau mổ của phẫu thuật cắt nang triệt để và nối cao mật-ruột tương đối khả quan. Phẫu thuật cần được thực hiện thường quy trong điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em.

ABSTRACT :

Purposes: The aim of this study was to evaluate the results of complete cyst excision with high hepaticojejunostomy in the management of choledochal cyst in children. 
Material and methods: A follow-up study on 117 patients from to 40 days-15years old with type I and IV biliary cyst in children's hopital No.1 
Results: The postoperative course of the operation was found to be smooth and safe. No patient needed reoperation. Mortality rate in our series was 0%. Patients were followed up for a period from 4 to 6 years (mean 5.03 ± 0.56). 10 patients (8,55%) had complications and usually less in patient under 5 years old. 
Conclusion: Complete cyst excision with high hepaticojejunostomy gave excellent results. Thus, it should be the definitive treatment of choice for choledochal cyst in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF