Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
BỆNH CƠ - TUYẾN TÚI MẬT ĐỐI CHIẾU GIẢI PHẪU BỆNH VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM

Trần Văn Phơi

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh cơ - tuyến túi mật là một bệnh hiếm gặp. Bệnh thường được phát hiện khi siêu âm bụng. Chẩn đoán xác định bệnh cơ - tuyến túi mật chủ yếu dựa vào giải phẫu bệnh. Một số trường hợp bệnh cơ - tuyến túi mật có thể chẩn đoán nhầm với sỏi túi mật, polyp túi mật và ung thư túi mật. 
Kết quả: Trong thời gian từ 2001 đến 2006, trong số 7.014 trường hợp cắt túi mật chúng tôi có 42 trường hợp bệnh cơ - tuyến túi mật được xác định bằng giải phẫu bệnh sau mổ. Chỉ 24 trường hợp đủ điều kiện đưa vào nghiên cứu (18 trường hợp thất lạc hồ sơ). Tuổi trung bình là 48,25, nam chiếm 37,5% và nữ chiếm 62,5%. Phần lớn bệnh nhân có đau bụng 70,8% ở vùng thượng vị và dưới sườn phải. Không kèm sốt hay vàng da. Chẩn đoán bệnh cơ - tuyến trong 58 trường hợp nhưng kết quả đúng trong 42 trường hợp và 14 trường hợp là viêm mạn tính túi mật, 2 trường hợp u tuyến nhánh. Chúng tôi chỉ có 24 trường hợp đủ điều kiện đưa vào nghiên cứu. 
Kết luận: Bệnh cơ - tuyến túi mật là một bệnh lành tính, khó đánh giá chính xác nếu chỉ dựa trên siêu âm đơn thuần. Cần kết hợp những phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác hiện đại hơn để tăng độ chính xác.

ABSTRACT :

Background: Gallbladder adenomyomatosis is a rare disease. It was misdiagnosed will gallbladder stone, polyp or cancer, and commonly detected by ultrasound. Its final diagnosis was confirmed by histopathology post cholecystectomy. 
Methods: A retrospective study was performed, to review the histopathology of the gallbladder adenomyomatosis post cholecystectomy and to compare with the preoperative abdominal ultrasound. 
Results: From 2001 to 2006, among 7,014 cholecystectomies, we found out 42 cases of gallbladder adenomyomatosis. However, only 24 cases of adequate document were elected for study. Mean age was 48.25, in which 37.5% male and 62.5% female. The majority of them (70.8%) had epigastric and right upper quadrant abdominal pain. No one had fever and jaundice. The preoperative diagnosis gallbladder adenomyomatosis was made in 58 cases but only 42 patients were confirmed, the rest was chronic cholecystitis (14 cases), and villous adenoma (2 cases).
Conclusion: Gallbladder adenomyomatosis is a benign disease, hard to precisely diagnose by abdominal ultrasound. It needs to further evaluate by other imaging modalities to improve the accuracy in diagnosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF