Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶT STENT SILICON TRONG ĐIỀU TRỊ HẸP KHÍ - PHẾ QUẢN

Trần Văn Ngọc, Nguyễn Xuân Bích Huyên, Phạm Văn Đông, Nguyễn Thị Tân Xuân, Phạm Thị Vân Thanh, Trần Phan Chung Thủy, Lê Văn Việt, Vũ Hoài Nam, Lê Thượng Vũ, Cao Xuân Thục, Nguyễn Đại Học, Bạch Thanh An, Phạm Quốc Thông

TÓM TẮT :

Đặt stent khí phế quản trong hẹp đường thở giúp bệnh nhân thở dễ dàng hơn là một chọn lựa khi không thể tiến hành giải phẫu hoặc bệnh nhân không thể mang canule mở khí quản suốt đời. Hiện nay stent silicone được sử dụng tương đối phổ biến trên thế giới nhưng tại Việt Nam chưa có một cơ sở nào áp dụng kỹ thuật này. Stent kim loại giá thành đắt và không thể lấy ra được, ít được sử dụng hiện nay. Thay vào đó,stent silicone trở nên thuận lợi hơn do giá thành rẽ, lấy ra dễ dàng hơn và bệnh nhân dung nạp tốt hơn nên ngày càng phổ biến trong điều trị hẹp khí phế quản. 
Mục tiêu: Bước đầu chúng tôi tiến hành nghiên cứu về hiệu quả và sự dung nạp của kỹ thuật đặt stent silicone trong hẹp khí phế quản lành và ác tính trên 5 bệnh nhân nhập viện Chợ Rẫy vì hẹp khí quản và phế quản gốc. 
Phương pháp: nghiên cứu can thiệp 
Kết quả: cả 5 trường hợp đều đặt thành công, an tòan, không tai biến. 4 trường hợp theo dõi định kỳ mỗi tháng cho thất bệnh nhân dung nạp tốt. Kết luận: đặt stent silicone trong điều trị hẹp khí phế quản mang lại hiệu quả rất lớn, an toàn cao và bệnh nhân dung nạp tốt. 100% thành công, không có tai biến.

ABSTRACT :

Stent insertion for tracheo-bronchial stenosis is a good choise if surgery and other therapeutic methodes are contraindication or patients really could not breath through tracheotomie longlife. Tracheo-broncheal stenosis causes atelectasis or recurrent infections post obstruction. and stenting helps to restore the lumen of airway. Silicone stent are frequently and successfully used worldwide now, but unfortunatly not in Viet Nam. The metallic stents, with high cost and be unable to remove from the airway after stenting, are not often used now. The silicone stent becomes helpful because of low cost, good tolerance and easy to remove it from the airways if not necessary, so it become very popular in the treatment of tracheo-bronchial stenosis nowaday.
Objective: study about the effects and safety of silicone stenting technique in the treatment of benign or malignal tracheo-broncheal stenosis in 5 hospitalized patients 
Method: interventional study Results: 100% successful, safe and no complication. Periodic followup of 4 cases showed that patients had good tolerance. 
Conclusion: silicone stent insertion is a good technique with high safety and good tolerance by patients and 100% of success.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF