Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐIỀU DƯỠNG MỚI TỐT NGHIỆP VỚI KIẾN THỨC RỬA TAY THƯỜNG QUY

Hoàng Thị Huệ

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Khảo sát kiến thức của điều dưỡng mới tốt nghiệp đến phỏng vấn tại Phòng khám đa khoa Thành Công, quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh.Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Thống kê, mô tả, với mẫu nghiên cứu là điều dưỡng mới tốt nghiệp đến phỏng vấn. Xử lý số liệu bằng máy tính tay.Kết quả: Kiến thức về quy trình rửa tay thường quy còn khiếm khuyết.Kết luận: Các cơ sở y tế còn coi nhẹ bàn tay sạch của thực tập sinh.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: To survey knowledge of the new representative to the interview at graduation Clinic SuccessMethod: Statistics, description, with a sample: New nursing graduates to interview. Data processing by computer hand.Results: The knowledge of routine hand washing process is incomplete., new graduates, interview.Conclusion: The medical establishment also lightly clean hands of trainees.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF