Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, HÔ HẤP KÝ BỆNH NHÂN HEN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

Tạ Văn Trầm

TÓM TẮT :

Cơ sở: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang triển khai thực hiện chẩn đoán, xử trí và quản lý hen theo GINA vào năm 2008 Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, hô hấp ký bệnh nhân hen phế quản điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ới một nhóm chứng (trước sau)Kết quả: Tuổi trung bình 47,82 ± 13,21. Có 51,3 % ở thành thị và 48,7 % ở nông thôn. Bệnh nhân hen hầu hết đều có yếu tố khởi phát, thường gặp là thay đổi thời tiết 47,3%. Dạng hen theo mùa chiếm tỉ lệ cao nhất 58,3%. Hen bậc 4 chiếm tỉ lệ 36,7%. PEF là chỉ số chủ yếu trong việc chẩn đoán và theo dõi bệnh.Kết luận: Áp dụng quản lý hen theo GINA tại BVĐK Tiền Giang có hiệu quả cao.

ABSTRACT :

Background: The application GINA to asthma manage in the community in Tien Giang General Hospital was done in 2008Objective: To investigate the characters of epidemiology, clinical and spirometric aspects of asthmatic patients in Tien Giang General Hospital Method: Clinical experimentResults: The mean age is 47.82 ± 13.21. 51.3% living in the urban and 48.7% in the countryside. The most common precipitants of asthma exacerbations were changes in weather (47.3%). There were 58.3% of seasonal form. Asthma with step 4 had high frequency (36.7%). PEF is the major value for diagnosis and asthma controlConclusion: The application GINA in the asthma management at Tien Giang General Hospital showed high efficiency.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF