Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Khắc Bảo, Nguyễn Trung Thành

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng hút thuốc lá của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - TPHCM. 
Đối tượng - phương pháp: 626 nhân viên y tế tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương (29% nam và 71% nữ) tham gia trả lời bảng câu hỏi nghiên cứu gồm 25 câu hỏi về kiến thức, thái độ, hành vi của họ trong mối tương quan với tình trạng hút thuốc lá trong bệnh viện. 
Kết quả: Khoảng 40% biết rõ thành phần và tác hại của thuốc lá, 10% biết đến các biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá do WHO khuyến cáo. 38% tự tin hoàn toàn có thể giải thích tác hại thuốc lá, 17,3% tự tin hoàn toàn có thể hỗ trợ cai thuốc lá, 25,6% tin rằng nội qui cấm hút thuốc lá trong bệnh viện được chấp hành nghiêm túc. 32,6% nam 1,3% nữ hút thuốc lá, trong đó 61,5% hút ngay trong môi trường bệnh viện. 31,6% luôn khuyên cai thuốc lá tuy nhiên chỉ 16,3% bác sỹ luôn tư vấn các biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá cho bệnh nhân. 
Kết luận: Kiến thức thái độ và hành vi của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - TPHCM đứng trước vấn nạn hút thuốc lá trong bệnh viện là khả quan nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong mỏi của cộng động đòi hỏi nhân viên y tế phải tham gia thật tích cực trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá cho cộng đồng.

ABSTRACT :

Objectives: Survey on smoking status of health officials in Nguyen Tri Phuong hospital at Ho Chi Minh City. 
Methods: 626 health officials (29% male, 71% female) have answered the 25-question questionnaire on their knowledge, attitude and behavior on smoking status in the hospital. 
Results: Approximately 40% have good knowledge on tobacco components and their bad effects on health, 10% have known the WHO recommended measures in helping smoking cessation. 38% have total confidence in explaining tobacco bad effects on health; 17.3% have total confidence in helping their patients to quit smoking; 25.6% believe that non smoking regulations in hospital are seriously respected. 32.6% male and 1.3% female health officials continue smoking, 61.5% of those even smoke in the hospital's non - smoking environment. 31.6% always ask about their patients' smoking status, however only 16.3% physicans provide their patients with smoking cessation measures. 
Conclusion: The knowledge, attitude as well as behavior of health officials in Nguyen Tri Phuong hospital at Ho Chi Minh city are rather good. However they cannot answer the great demand from the community which urges health officials to play a more active role of in the control of smoking bad effects on community.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF