Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY ĐAU SAU PHẪU THUẬT TRĨ BẰNG MÁY KHÂU NỐI

Trần Thị Mai Trang(1), Lê Minh Trí(2), Nguyễn Trung Tín(3)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục đích: Mục đích của nghiên cứu là xác định các yếu tố liên quan đến biến chứng đau sau phẫu thuật trĩ bằng máy khâu nối.Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu được thực hiện là nghiên cứu cắt dọc, can thiệp lâm sàng. Mẫu nghiên cứu bao gồm các trường hợp trĩ độ 3 hoặc độ 4 được áp dụng phương pháp phẫu thuật trĩ bằng máy khâu nối từ tháng 12/2009 đến tháng 5/2010. Mức độ đau sau mổ được đánh giá bằng thang điểm NRS. Các yếu tố đưa vào phân tích tương quan gồm có tuổi, giới tính, vị trí đường khâu nối, việc xử lý thương tổn khác tại chỗ, sự hiện diện của tế bào biểu mô ống hậu môn và sợi cơ trơn trong khoanh niêm mạc trực tràng, tụ máu đường khâu nối, tụ máu khoanh niêm mạc trực tràng và bầm máu quanh hậu môn.Kết quả: Mẫu nghiên cứu bao gồm 97 bệnh nhân, tuổi trung bình là 46,69 tuổi. 18,56% trường hợp đau nhiều sau mổ. Tỷ lệ bệnh nhân đau nhiều sau mổ trong nhóm có khoảng cách đường lược - đường khâu nối < 2 cm cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm có khoảng cách đường lược - đường khâu nối  2 cm (p = 0,03). Biến chứng này cũng có tương quan với việc xử lý thương tổn khác tại chỗ (p = 0,006), sự hiện diện của tế bào biểu mô ống hậu môn trong khoanh niêm mạc trực tràng (p = 0,04), tụ máu khoanh niêm mạc trực tràng (p = 0,03) và bầm máu quanh hậu môn (p = 0,02).Kết luận: Biến chứng đau nhiều sau phẫu thuật trĩ bằng máy khâu nối có thể tránh khỏi nếu chỉ định đúng và được tiến hành cẩn thận bởi những phẫu thuật viên chuyên khoa nhiều kinh nghiệm.

ABSTRACT :

ABSTRACTPurpose: The purpose of the study was to determine the variables associated with postoperative pain after stapled hemorrhoidectomy.Methods: The study design was the longitudinal, interventional study. Patients with grade III to IV hemorrhoidal disease who underwent stapled hemorrhoidectomy from December 2009 to May 2010 were prospectively included. Postoperative pain was evaluated by means of a numeric rating scale. The variables analyzed included age, gender, level of staple line, additional procedure, presence of anal epithelium and muscle fibers in the resected specimen, hematoma of the staple li ne, hematoma of specimen and perianal hematoma.Results: 97 patients with a mean age of 46.69 years were included. 18.56% patients had severe postoperative pain. Severe pain was more frequently in patients with staple line height < 2 cm than in patients with staple line height  2 cm (p = 0.03). This complication was also associated with additional procedure (p= 0.006), presence of anal epithelium in the resected specimen (p = 0.04), hematoma of specimen (p = 0.03) and perianal hematoma (p = 0.02).Conclusions: Severe postoperative pain after stapled hemorrhoidectomy seems to be avoidable with correct indications and carefully performance by experienced colorectal surgeons.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF