Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
MÔ HÌNH TIÊN ĐOÁN VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN NẶNG Ở TRẺ EM

Phạm Thị Minh Hồng

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng mô hình tiên đoán viêm tiểu phế quản (VTPQ) nặng ở trẻ em.
Tư liệu và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, theo dõi dọc, mô tả và phân tích 1117 trường hợp viêm tiểu phế quản tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 01/03/2001 đến 28/02/2002.
Kết quả nghiên cứu: Trong 1117 bệnh nhi VTPQ có 90% trẻ dưới 12 tháng, 65% nam, 10% suy dinh dưỡng, chủ yếu là dạng nhẹ, 25% có yếu tố nguy cơ nhiễm virút hợp bào hô hấp (RSV) nặng. Tỉ lệ nhiễm RSV là 44,7%. Nhiễm khuẩn đi kèm và thứ phát chiếm 31%. Có 100 trường hợp được thở oxy: 9%, 13 trường hợp chuyển vào khoa săn sóc tăng cường để thở NCPAP hoặc thở máy: 1,2% và 8 trường hợp tử vong: 0,7%. Tử vong đặc biệt tăng cao trong nhóm nguy cơ có RSV(+): 2,8%. Các yếu tố tiên đoán viêm tiểu phế quản nặng bao gồm: tuổi dưới 3 tháng, mạch nhanh, thở nhanh, rối loạn tri giác, tím tái và xẹp phổi trên x quang. Mô hình tiên đoán viêm tiểu phế quản nặng có độ nhạy cảm 78%, độ chuyên biệt 81,4%, giá trị tiên đoán dương 21,8% và giá trị tiên đoán âm 98,2%.
Kết luận: Viêm tiểu phế quản nặng cần nhập viện khi có một trong những dấu hiệu sau: nhịp thở > 70 l/ph, mạch > 150l/ph, rối loạn tri giác, tím tái và xẹp phổi trên x quang. Đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi, nhập viện ngay khi có thở nhanh theo tuổi (≥ 60l/ph đối với trẻ < 2 tháng và ≥ 50 l/ph đối với trẻ 2-3 tháng) hoặc mạch > 140 l/ph, không chờ đợi bất cứ dấu hiệu nào trong 5 dấu hiệu nặng kể trên.

ABSTRACT :

Goal: The aim of this study is to construct the model for prediction of severe bronchiolitis in children.
Materials and method: In this cohort study, speciments of 1117 patients with bronchiolitis at the Children Hospital N02, Ho Chi Minh city from March, 1st 2001 to February, 28th 2002 are describeb and analysed.
Results: 1117 patients with bronchiolitis include 90% infants under 12 month old, 65% boys, 10% malnutrition, especially in mild form, 25% infants have risk factors of severe RSV infections. RSV infection is 44,7%. Co-infection and secondary bacterial infection is 31%. 100 infants needed supplemental oxygen: 9%, 13 admitted to ICU for NCPAP and mechanical ventilation: 1,2% and 8 died: 0,7%. Fatality rate increased very high in risk factor group with RSV(+): 2,8%. Prognosis factors of severe bronchiolitis include infants under 3 month old, fast pulse, fast breathing, consciousness disturbances, cyanosis and atelectasis on chest x ray. Model for prediction of severe bronchiolitis has sensitivity 78%, specificity 81,4%, positive predictive value 21,8% and negative predictive value 98,2%.
Conclusions: Bronchiolitis is predicted severe, must be admitted to hospital when it has one of five signs: pulse over 150/mn, respiratory rate over 70/mn, consciousness disturbances, cyanosis and atelectasis on chest x ray. Infants under 3 month old must be admitted immediately when they only have fast breathing (≥ 60/mn for infants < 2 month old, ≥ 50/mn for infants 2-3 month old) or pulse over 140/mn. We mustn't wait for one of five severe signs as above.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF