Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
BƯỚU QUÁI GIÁP ÁC TÍNH CỦA BUỒNG TRỨNG NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ XEM LẠI Y VĂN

Thái Anh Tú, Nguyễn Văn Thành

TÓM TẮT :

Bướu quái giáp được Boettlin mô tả đầu tiên vào năm 1889, là một dạng đặc biệt của bướu quái trưởng thành của buồng trứng mà trong đó thành phần mô giáp chiếm ưu thế. Khoảng 5-15% bướu quái có chứa mô giáp, nhưng bướu quái giáp thì hiếm gặp vì chỉ được chẩn đoán khi thành phần mô giáp chiếm trên 50% mô bướu. Bướu quái giáp ác tính rất hiếm. Theo y-văn, trên thế giới chỉ ghi nhận một số trường hợp, tại Việt Nam, chưa thấy ghi nhận trường hợp nào. Chúng tôi ghi nhận một trường hợp với biểu hiện mô học là carcinôm dạng nhú trên bướu quái giáp.

ABSTRACT :

A 69-year-old woman presented with pelvic pain. Pelvic ultrasonography and CT scan showed a 10 cm left ovarian mass. CA-125 level were elevated slightly, HCG and AFP were not elevated. Total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy were performed. Histopathological examination revealed bilateral struma ovarii. In the left ovarian tumor, there were areas of papillary carcinoma including the feature of Hashimoto thyroiditis. Since these are very rare tumors, there is no universal exact protocol for treatment and follow-up of patients with malignant struma ovarii.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF