Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
ĐÁNH GIÁ SỰ CẢI THIỆN MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH KÈM HEN PHẾ QUẢN

Phạm Kiên Hữu, Pinvanlee)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Có nhiều báo cáo về hiệu quả của phẫu thuật nội soi xoang trên bệnh nhân hen phế quản (HPQ) kèm viêm xoang mạn. Phẫu thuật nội soi xoang có hiệu quả tốt trên diễn tiến lâm sàng của hen hay không. Hiện nay, vấn đề này vẫn còn đang được bàn cãi.Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá sự cải thiện mức độ kiểm soát hen phế quản sau phẫu thuật nội soi mũi xoang trên bệnh nhân viêm mũi xoang mạn tính kèm hen phế quản.Đối tượng nghiên cứu: 33 trường hợp phẫu thuật nội soi mũi xoang trên bệnh nhân viêm mũi xoang mạn tính kèm hen phế quản.Kết quả: Sau phẫu thuật nội soi mũi xoang có cải thiện về mức kiểm soát hen phế quản, các triệu chứng mũi xoang và triệu chứng hen phế quản có ý nghĩa thống kê, nhưng các chỉ số chức năng hô hấp (PEF, FEV1, FVC, PEF/FEV1) có cải thiện không có ý nghĩa thống kê.Kết luận: Phẫu thuật nội soi mũi xoang trên bệnh nhân viêm mũi xoang mạn tính kèm hen phế quản giúp kiểm soát được mức độ HPQ cho các bệnh nhân có viêm xoang mạn tính kèm bệnh hen phế quản.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: A lot of research have been carrying out to evaluate the effects of endoscope surgery sinus (ESS) on the patients with chronic rithnosinusistis and asthma. But up to now have been debating about the effectiveness of ESS on patients with CRS and asthma.Objective: Evaluate the improvement of asthma control after ESS on patients wth chronic rithnosinusitis and asthma.Patients and methods: 33 consecutive surgical patients with chronic rithnosinusitis and asthma sustained from FESS have been assigned to followed up and evaluated on spirometry and asthma control.Results: After ESS the asthma levels control, symptoms of sinus and asthma have been improved, it has statistically significant change, but values of spirometry (PEF, FEV1, FVC, PEF/FEV1) have been improved but have no statistically significant changed.Conclusions: ESS improvement of asthma control after ESS on patients wth chronic rithnosinusitis and asthma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF