Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÍ TIỂU CẤP DO BƯỚU LÀNH TUYẾN TIỀN LIỆT

Lương Minh Tùng, Nguyễn Tuấn Vinh, Đào Quang Oánh, Lê Sỹ Hùng, Ngô Đại Hải, Nguyễn Tế Kha, Phan Trường Bảo, Vũ Đức Hợp, Trần Thượng Phong, Ngô Thanh Mai,Võ Phúc Ngân, Châu Minh Duy,Lê Văn Hiếu Nhân, Đỗ Anh Toàn, Trà Anh Duy

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị nội khoa bí tiểu cấp do bướu lành tuyến tiền liệtĐối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca có can thiệp lâm sàng. Chúng tôi sử dụng alfuzosin ở những bệnh nhân nam khi đến phòng khám của bệnh viện Bình Dân với triệu chứng bí tiểu cấp lần đầu tiên do bướu lành tuyến tiền liệt và rút thông niệu đạo sau 3 ngày, đánh giá hiệu quả điều trị sau 1 tháng và 3 tháng. Kết quả: Tỉ lệ tiểu lại được sau rút thông niệu đạo là 44,9% (31/69 bệnh nhân). Tỉ lệ bí tiểu lại sau khi điều trị thành công thử nghiệm rút thông niệu (TWOC+) là 22,5% (7/31 bệnh nhân) và tỉ lệ tiểu lại được sau bí tiểu lần hai chỉ là 28,5% (2/7 bệnh nhân). Kết quả sau 3 tháng, Điểm số IPSS trung bình cải thiện 27,6%. Điểm số QoL trung bình cải thiện 33%. PVR trung bình giảm 14,7% so với ban đầu. Trung bình Qmax cải thiện tăng 16% so với ban đầu.Kết luận: Bí tiểu cấp lần đầu tiên có liên quan đến bướu lành tuyến tiền liệt chưa phải là một chỉ định cần can thiệp phẫu thuật ngay. Điều trị nội khoa với alfuzosin làm cải thiện tình trạng đi tiểu, cải thiện triệu chứng nhanh chóng và thay đổi điểm số chất lượng cuộc sống, làm tăng lưu lượng dòng tiểu tối đa, giảm thể tích nước tiểu tồn lưu.

ABSTRACT :

Background and purpose: in order to evaluate the results of medical therapy for acute urinary retention (AUR) by benign prostatic hyperplasia (BPH).Patients and methods: This is the cases series prospective descriptive study. We used alfuzosin in male patients when they hospitalized to Binh Dan hospital with the 1st AUR by BPH, and Trial without catheter (TWOC) after 3 days. Results: TWOC+ was 44.9% (31/69 patients). 2nd AUR after TWOC+ was 22.5% (7/31 patients) and TWOC+ after 2nd AUR was 28.5% (2/7 patients). After 3 months, improvements of IPSS and QoL were 27.6% and 33%. The reduction of PVR was 14.7%. Qmax increased 16%.Conclusion: the 1st AUR related to BPH is not an indication for surgical intervention immediately. The medical therapy with alfuzosin improves the condition of urination, quick improvement of symptoms and changes QoL, increased the Qmax, reduced PVR.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF