Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LUPUS ĐỎ CÓ TỔN THƯƠNG THẬN Ở TRẺ EM (2001-2008)

Phan Hoàng Yến(1), Lã Thị Phượng(1), Nguyễn Thanh Hiệp(1), Hoàng Thị Diễm Thúy(2), Trần Thị Mộng Hiệp(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tỉ lệ tổn thương thận ở trẻ Lupus đỏ khá cao so với người lớn, và độ nặng trên lâm sàng ở bệnh nhân bị Lupus đỏ có tổn thương thận có liên quan đến các nhóm sang thương giải phẫu bệnh.Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị ở trẻ bị Lupus đỏ có tổn thương thận.Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả các trường hợp bệnh được thực hiện ở tất cả trẻ ≤ 15 tuổi được chẩn đoán Lupus đỏ, có tổn thương thận, nhập khoa Thận Máu-Nội tiết bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 01/2001 đến 12/2008.Kết quả: 53 trường hợp được chẩn đoán Lupus đỏ có kèm tổn thương thận. Tuổi trung bình: 12,1 ± 2,3, nhóm bệnh nhi lớn hơn 10 tuổi chiếm 77%; tỉ lệ nam/nữ là 0,06. Trong các tổn thương cơ quan, tổn thương về huyết học (70%) chiếm tỉ lệ cao nhất, kế đến tổn thương da niêm (51%), cơ xương khớp (33%), và tổn thương thần kinh (6%) chiếm tỉ lệ thấp nhất. Bệnh nhi được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn nặng nhóm IV (45%). Tiểu máu và tiểu đạm là hai triệu chứng thường gặp nhất trong tổn thương thận. Triệu chứng cao huyết áp, giảm C4, tiểu máu vi thể thường gặp ở nhóm tổn thương thận nặng (III, IV, V) nhiều hơn ở nhóm nhẹ (I, II). Methylprednisolone và Cyclophosphamide là hai loại thuốc chính yếu trong điều trị tổn thương thận do Lupus. 21% trường hợp có biến chứng, trong đó nhiễm trùng chiếm đa số (45%). Kết luận: Bệnh được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn nặng (nhóm IV). Cao huyết áp, tiểu máu vi thể, giảm C4 thường gặp ở nhóm tổn thương nặng (nhóm III, IV, V). Tử vong chủ yếu do nhiễm trùng.

ABSTRACT :

Background: Lupus with renal involvement is more common in children than in adults. Anatomopathological aspects were related with severe clinical presentation in children with lupus nephritis.Objectives: The aim of the study was to describe the clinical signs, laboratory findings and treatment in Lupus children with renal involvement.Methods: We received from January 2001 to December 2008, the records of 53 children under 15 years of age with lupus nephritis hospitalized in pediatric hospital n0 2.Results: There were 53 lupus cases with renal involvement. The average of age was 12.1 ± 2.3 years, 77% were aged more than 10 years. Male/female ratio was 0.06. Mucocutaneous and hematologic abnormalities were mostly found respectively in 51% and 70% of the cases. There were 45% patients with class IV proven by initial biopsy. Methylprednisolone and Cyclophosphamide are the two main drugs used. Hematuria and proteinuria were the most common symptoms of lupus nephritis. Hypertension, decreased C4 complement, microscopic hematuria were more common in class III, IV, V than in class I, II. Infection was the most common complication..Conclusions: At diagnosis, lupus nephritis was already at severe stage (class IV). Hypertension, decreased C4 complement and microscopic hematuria occurred in severe lupus nephritis (class III, IV, V). Mortality was almost due to infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF