Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐIỀU TRỊ BƯỚU DIỆP THỂ VÚ

Võ Đăng Hùng, Nguyễn Chấn Hùng

TÓM TẮT :

Bướu diệp thể vú là dạng bệnh lý hiếm gặp. Qua nghiên cứu 41 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán bướu diệp thể tại bệnh viện Ung Bướu - TP.HCM từ 6/2001 - 4/2003, chúng tội ghi nhận: bướu diệp thể chiếm tỉ lệ 2% bệnh lý tuyến vú, tuổi trung bình từ 40-49tuổi (48,8%), nữ. Kích thước trung bình là 9,1 cm. 29,2% là bướu diệp thể ác. FNA chính xác 28,5%. Điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt bướu với rìa an toàn cách bướu 2cm. 10/41 ca phải đoạn nhũ vì bướu lớn. Không có ca nào tái phát sau mổ. Thời gian theo dõi trung bình là 9,2 tháng.

ABSTRACT :

Phyllodes tumors of the breast are rare. In two years 2001-2003, 41 cases of phyllodes tumors of the breast have been performed at Oncology Hospital: 2% in all breast diseases. Average Ages are 40-49 (48.8%), all are females, the mean size is 9.1cm, malignant phyllodes tumor are 29.2%. FNA of accurate appraisal are 28.5%. Treatment are essential surgery with 2cm excised margin. 10/41 cases are total mastectomy as large tumor. After surgery is no recurrence. Median follow-up are 9.2 months.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF