Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
DỊ DẠNG MẠCH MÁU ĐẠI TRÀNG: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP

Ngô Kim Thơi, Tạ Huy Cần, Đào Trung Hiếu

TÓM TẮT :

Dị dạng mạch máu đại tràng là sang thương rất hiếm gặp với nhiều phức tạp trong điều trị. Triệu chứng chủ yếu là chảy máu trực tràng ở trẻ sơ sinh và trẻ lớn. Chẩn đoán chính xác dựa vào nhiều yếu tố: tiêu ra máu, nội soi đại tràng, siêu âm, X quang, chụp mạch máu. Có nhiều phương pháp điều trị những sang thương này: tiêm chất gây xơ, đồng vị phóng xạ, thuyên tắc mạch máu dị dạng, can thiệp phẫu thuật. Chúng tôi ghi nhận 2 trường hợp dị dạng mạch máu đại- trực tràng đã được phẫu thuật tại BV Nhi Đồng 1 và qua đó thảo luận về chẩn đóan, điều trị những sang thương này.

ABSTRACT :

Vascular malformations of the colon are rarely lesions that present complex management problems. The major symptoms of these lesions are rectal bleeding in infancy and chidhood. The correct diagnosis has generally been based on many factors: malena, colonoscopy, vascular ultrasound, radiographs and angiography. There are many treatments for these lesions: slecrotherapy, local irradiation, superelective microcoil embolization, surgical intervention. We report two cases vascular malformations of the colon and rectum were operated in Children Hospital N1 and through which issue we discuss about diagnosis and treatment these lesions.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF