Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN DÂN MIỀN ĐÔNG.

Lê Quang Trí

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thoái hóa khớp gối và giai đoạn cuối là hư khớp chiếm tỷ lệ cao ở tuổi già và đặc biệt ở các nước kém phát triển. Tuy nhiên, phương pháp điều trị cho bệnh lý này ở giai đoạn nặng là thay khớp gối và hiệu quả của nó như thế nào vẫn còn là vấn đề mới mẻ đối với phần lớn phẫu thuật viên chỉnh hình trong nước. Vì vậy, chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài này nhằm góp phần đánh giá hiệu quả thay khớp gối tại Bệnh viện QD Miền Đông.Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả thay khớp gối toàn phần tại Bệnh viện Quân Dân Miền Đông.Phương pháp nghiên cứu: Theo phương pháp nghiên cứu mô tả tiền cứu, xử lí số liệu bằng phần mềm thống kê SPSS 19.0.Kết quả: Từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2010, chúng tôi đã tiến hành thay 24 khớp gối cho 22 bệnh nhân, không thay bánh chè. Thời gian theo dõi trung bình là 15 tháng, đánh giá kết quả theo thang điểm Knee score và Knee function score trước và sau mổ lần lượt 43,34 - 81,85 và 43,76 - 78,65. Kết quả theo thang điểm KS sau mổ là rất tốt 68,2%; tốt 27,3%; trung bình 4,5%; không có trường hợp nào xấu. Gối gập trung bình 1100. Biến chứng co rút gối 150 có 1 trường hợp.Kết luận: Kết quả ban đầu thay khớp gối toàn phần đạt tỉ lệ rất tốt và tốt chiếm 91%, cho thấy hiệu quả mang lại về mặt vận động cho bệnh nhân già thoái hóa và hư khớp khá tốt, cần được phổ biến để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

ABSTRACT :

Background: Osteoarthritis and the last stage need to secure by total knee replacement (TKR). But everything about this surgery is not known clearly. So, we study this research to evaluate the effect in TKRPurpose: Evaluate the effects of total knee arthroplasty in Quan Dan Mien Dong Hospital.Mehthods: with prospective observation, statictis and analysis data by SPSS softwareResults: From 8/2008 to 12/2010, We have done 24 knee for 22 patients. Average follow time is 15 months, to evaluate the results by the Knee Score and the Knee Function Score. Pre- KS and post- KS: 43.34 - 81.85. pre- KFS and post- KFS: 43.76 - 78.65. The Proportion of KS in post-op was 68.2% of excellent. 27.3% of good, 4.5% of fair, no case is poor. The average flexion was 1100. The complications had 1 case with knee spasm in 150. Conclusion: The early results of total knee arthroplasty have gotten excellent and good 91%, Improving movement much more for elder patients with knee joint degeneration. It needs to be attended much more in the future.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF