Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ NHŨ NHI

Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trọng Lân, Lê Bích Liên, Đỗ Quang Hà Vũ Thị Quế Hương, Lâm Thị Mỹ

TÓM TẮT :

Một nghiên cứu tiền cứu về đặc điểm lâm sàng sốt xuất huyết/sốc sốt xuất huyết (SXH/Sốc SXH) dengue được tiến hành trên 245 trẻ nhũ nhi. Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nghiên cứu là 6,8 tháng (từ 1-11 tháng). Sốt cao (100%), chấm xuất huyết dưới da (99,6%), và gan to (97,1%) là các dấu hiệu lâm sàng thường gặp nhất trong SXH/Sốc SXH ở trẻ nhũ nhi. Sốc SXH xảy ra trong 63 (25,7%) bệnh nhân. 14 (5,7%) bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa (ói máu hoặc tiêu ra máu), trong đó có 9 trường hợp xuất huyết nặng phải cần truyền máu. Cô đặc máu (Hct tăng ≥ 20% giá trị bình thường) được ghi nhận trong 91,4%, và tiểu cầu giảm (≤100×103/mm3) được ghi nhận trong 93,8% bệnh nhân. Huyết thanh chẩn đoán cho thấy hầu hết (95,3%) trường hợp SXH/Sốc SXH nhũ nhi bị sơ nhiễm virus dengue. Những kết quả này chứng tỏ rằng những biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng ở trẻ nhũ nhi bị SXH/Sốc SXH phù hợp với tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng SXH của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO,1997). Chẩn đoán sớm, điều trị đúng, và chăm sóc điều dưỡng tốt là những yếu tố chính để làm giảm tỉ lệ tử vong SXH ở nhóm tuổi nhỏ này.

ABSTRACT :

A prospective study of clinical aspects of dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome (DHF/DSS) in 245 infants was conducted. Mean age of the patients was 6.8 months (range,1-11 months). Fever (100%), petechiae on the skin (99,6%), and hepatomegaly (97.1%) were the commonest clinical findings of DHF/DSS in infants. DSS occurred in 63 (25.7%) patients. Gastro-intestinal (GI) bleeding (hematemesis or melena) was recorded in 14 (5.7%) patients in whom 9 cases with severe GI bleeding received fresh whole blood transfusion. Hemoconcentration (Hct rise ≥20%) and thrombocytopenia (≤100×103/mm3) were observed in 91.4% and 93.8% of the patients, respectively. Serologic response revealed almost all patients (95.3%) suffered from primary dengue infections. These data demonstrate that clinical and laboratory findings of DHF/DSS in infants are compatible with the WHO's clinical diagnostic criteria for DHF. Early diagnosis, correct treatment, and good nursing care are the key factors to reduce the mortality of DHF in infants.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF