Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA U SAO BÀO

Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

U hệ thần kinh trung ương là u thường gặp nhất là ở trẻ em. Loại u nguyên phát thường gặp nhất là u sao bào. Khảo sát các đặc điểm vi thể giúp cho việc chẩn đoán và đánh giá mô học u sao bào chính xác hơn. 122 trường hợp u sao bào đã được chẩn đoán tại khoa giải phẫu bệnh bệnh viện Chợ Rẫy. Tiêu chuẩn mô học của 122 trường hợp u sao bào gồm nhân không điển hình là 122 (100%), tăng sản nội mô mạch máu: 69 (56,5%), hoại tử: 36 (29,5%), phân bào: 17 (13,9%), bọc nhỏ: 17 (13,9%), canxi hóa 6 (4,9%), hình ảnh giả hoa hồng: 8 (6,5%). Các tiêu chuẩn nhân không điển hình, tăng sản nội mô mạch máu, hoại tử, phân bào, mật độ tế bào u trên tiêu bản là các yếu tố quan trọng trong chẩn đoán và phân độ mô học của u sao bào.

ABSTRACT :

Introduction: Tumors of the central nervous system are common, especially in children. The commonest one is astrocytoma. The microscopic features help to diagnose and confirm more precisely the grading of the tumor.
Subject: 122 cases of astrocytoma were diagnosed at the Department of Pathology of Cho Ray Hospital.
Objectives: Determine the microscopic diagnostic criteria of astrocytoma.
Result: All of cases presented with atypical nuclear; endothelial proliferation 56.5;, necrosis 29.5%; mitoses 13.9%; microcystic 13.9%; calcification 4.9%; pseudorosettes 6.5%.
Conclusion: Atyplica nuclear, endothelial proliferation, necrosis, mitoses and increased cellularity are the important microscopic findings in diagnosis and arrangement grading of astrocytoma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF