Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ẢNH HƯỞNG CỦA TẨY TRẮNG RĂNG VÀ TÁC DỤNG CỦA CPP-ACFP LÊN ĐỘ CỨNG BỀ MẶT MEN RĂNG: NGHIÊN CỨU IN VITRO

Nguyễn Thị Diễm Hà, Nguyễn Thị Thư, Hoàng Tử Hùng

TÓM TẮT :

Tẩy trắng răng ngày càng phổ biến trong thực hành nha khoa để điều trị những trường hợp răng nhiễm sắc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tẩy trắng răng lên độ cứng của men răng vẫn còn nhiều tranh cãi. Mục tiêu của nghiên cứu in vitro này nhằm xác định và so sánh độ cứng bề mặt men răng dưới tác dụng của chất tẩy trắng có nồng độ khác nhau: 15%CP, 20%CP, 45%CP, đồng thời xác định độ cứng bề mặt men răng (đã tẩy trắng) sau khi xử lý tái khoáng với CPP-ACFP hoặc với nước bọt nhân tạo. Phương pháp: Nghiên cứu thực hiện trên 30 mẫu men răng người thu thập từ 30 răng cối lớn thứ ba hàm trên. Sau quá trình chuẩn bị mẫu, các mẫu được đo độ cứng Vickers lần đầu và chia ngẫu nhiên thành ba nhóm (n=10): Nhóm 1: tẩy trắng với Opalescence PF 15%CP 4 giờ /ngày trong 14 ngày. Nhóm 2: tẩy trắng với Opalescence PF 20%CP 4 giờ /ngày trong 14 ngày. Nhóm 3: tẩy trắng với Opalescence Quick 45%CP trong 30 phút. Giữa những lần tẩy trắng, mẫu được ngâm trong nước bọt nhân tạo và ủ ở 37C. Sau khi kết thúc quá trình tẩy trắng, các mẫu được đo độ cứng lần 2. Sau đó, chia mỗi nhóm thành 2 nhóm nhỏ (a và b) (n=5): Nhóm 1a, 2a, 3a: các mẫu được bôi một lớp kem Tooth Mousse Plus 10 phút/lần x 2 lần/ngày. Giữa những lần bôi kem, các mẫu được ngâm trong nước bọt nhân tạo và ủ ở 37C. Nhóm 1b, 2b, 3b: các mẫu được ngâm trong nước bọt nhân tạo và ủ ở 37C. Nước bọt được thay mới mỗi ngày. Sau 7 ngày, các mẫu được đo độ cứng lần 3.Kết quả nghiên cứu cho thấy các chất tẩy trắng có nồng độ 15%CP, 20%CP, 45%CP đều làm giảm độ cứng bề mặt men răng có ý nghĩa (p<0,05). Độ cứng bề mặt men răng sau khi tẩy trắng khác biệt không có ý nghĩa giữa các nồng độ chất tẩy trắng khác nhau (p>0,05). CPP-ACFP làm tăng có ý nghĩa độ cứng bề mặt men răng đã được tẩy trắng (p<0,05) trong khi đó nước bọt nhân tạo làm tăng không có ý nghĩa độ cứng bề mặt men răng đã được tẩy trắng (p>0,05).Kết luận. Tẩy trắng răng làm giảm độ cứng bề mặt men răng. CPP-ACFP có thể giúp phục hồi độ cứng bề mặt men răng đã bị "mềm" đi do tẩy trắng.

ABSTRACT :

Objective: Tooth whitening is nowadays an efficient and simple procedure for removing intrinsic and extrinsic stains. However, its adverse effects on enamel microhardness are still controversial. This in vitro study was to evaluate the influence of tooth whitening agents (15% carbamide peroxide, 20% carbamide peroxide and 45% carbamide peroxide) on enamel microhardness and the effect of CPP-ACFP on bleached enamel.Materials and method: Thirty enamel specimens were obtained from human third molars and baseline Vickers's hardness was recorded under 100g load during 10 seconds. The specimens were then divided into three groups. The frist two groups were treated with 15% or 20% carbamide peroxide. The bleaching regimen was 4hours/day for 14 consecutive days. The third group was treated with 45% carbamide peroxide for 30 minutes. In between bleaching courses, the specimens were stored in artificial saliva. Microhardness were measured after 14 days. After bleaching regimen, each group was divided into two subgroups. Tooth Mousse Plus was applied in first subgroups for 10 minutes 2 times a day and then immersed in artificial saliva. The second subgroups were only immersed in artificial saliva. After 7 days, microhardness was measured. Results: Tooth whitening with 15%, 20% or 45% carbamide peroxide reduced enamel microhardness significantly (p<0.05) in a relatively similar manner (p>0.05). CPP-ACFP could restore effectively the microhardness of bleached enamel (p<0.05) while artificial saliva increased it non-significantly (p>0.05).Conclusion: Different concentrations of bleaching agents decreased enamel microhardness. Application of CPP-ACFP after tooth whitening increased microhardness of bleached enamel.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF