Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE BIẾN CHỨNG SUY ĐA CƠ QUAN

Nguyễn Minh Tiến

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả kỹ thuật lọc máu liên tục điều trị bệnh nhân sốc sốt SXHD suy đa cơ quanPhương pháp: mô tả tiền cứu loạt ca.Kết quả: Có 26 trường hợp sốc SXHD suy đa cơ quan được thực hiện lọc máu liên tục, trung bình 8,3 tuổi. Đây là những trường hợp sốc sâu, nặng độ IV (61,5%), độ III (38,5%) phần lớn đều là những trường hợp vào sốc sớm ngày 4 (53,8%). Lọc máu liên tục tĩnh mạch cho thấy cải thiện tình trạng tổn thương các cơ quan. Tỉ lệ tử vong 46,2%. Các yếu tố liên quan đến tử vong có ý nghĩa bao gồm mê sâu (Glasgow < 5), rối loạn huyết động và men gan tăng cao. Ngoài ra vấn đề nhiễm trùng bệnh viện liên quan đến catheter cũng góp phần tăng tỉ lệ tử vong. Kết luận: Lọc máu liên tục giúp cứu sống bệnh nhân sốc SXHD suy đa cơ quan nếu được chỉ định thích hợp.

ABSTRACT :

Objective: Explore role of continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) on treatment of Dengue shock syndrome (DSS) complicated with multiple organ dysfunction syndrome (MODS). Methods: Prospective descriptive study of cases seriesResults: 26 cases of DSS complicated with MODS have been given CVVH, average age of 8.3 years old. They were severe cases with profound shock grade III 38.5%, grade IV 61.5%. CVVH improved organ impairment. Mortality rate was 46.2%. Risk factors related to mortality included deep coma (Glasgow coma scale< 5), unstable hemodynamic and highly elevated liver enzymes. In addition, nosocomial infection associated with invasive devices and procedures also contributed to increase mortality. Conclusion: CVVH would save the life of patient with DSS complicated with MODS if it was indicated properly.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF