Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
TẠO HÌNH HẬU MÔN - HỒI TRÀNG CÓ KỸ THUẬT J-POUCH TRONG BỆNH HIRSCHSPRUNG VÔ HẠCH TOÀN BỘ ĐẠI TRÀNG

Vũ Tuấn Ngọc, Trương Nguyễn Uy Linh, Đào Trung Hiếu

TÓM TẮT :

Mục đích: Chọn một phương pháp nối hồi tràng vào ống hậu mon được cải biên trong trường hợp cắt toàn bộ đại tràng vẫn còn được bàn cãi, mặc dầu ở người lớn tạo túi chứa phân trong hạ hồi tràng xuống ống hậu môn đã được chấp nhận. Đối với trẻ nhỏ nhiều phẫu thuật viên vẫn muốn nối thẳng hồi tràng vào ống hậu môn. Nghiên cứu này cho ra kết quả chức năng lâu dài ở trẻ, được cắt toàn bộ đại tràng và dưa hồi tràng nối với ông hậu môn có tạo chứa túi phân kiểu chữ J.
Phương pháp: Có tất cả 42 trường hợp trẻ được cắt bỏ đại tràng, trong đó có 29 trường hợp nối hồi tràng xuống ống hậu môn có tạo túi chứa phân kiểu chữ J (J-pouch) từ tháng 01/2003 đến tháng 06/2005. cho thấy những biến chứng sớm và muộn như són phân thường xuyên, kiểm soát chức năng đi cầu ngày và đêm và tiêm túi chứa. Trong 29 trường hợp tạo túi chứa phân (tuổi trung bình là 1 tuổi, từ 5 tháng đến 9 tuổi). 
Kết quả: Không có trường hợp tử vong, biến chứng sớm (vết mổ nhiễm trùng, tắc ruột sớm, sốt kéo dài) không có túi chứa nào bị cắt bỏ, có 3 bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ (10%), 2 bệnh nhân bị xì miệng nối ở túi chứa (7%), không có trường hợp nào tắc ruột sau mổ, cung như viêm ruột cấp. Tình trạng đi cầu trong 24 giờ trung bình là 3 lần (từ 2 đến 5 lần). 
Kết luận: Nối hồi tràng vào ống hậu môn với túi chứa phân kiểu chữ J là phương pháp hoàn hảo trong các trường hợp cắt toàn bộ đại tràng ở trẻ em. Mặc dù vẫn còn vài biến chứng sau mổ, nhưng với kết quả kiểm soát việc đi cầu thường xuyên của trẻ rất tuyệt vời, làm cải thiện cuộc sống của trẻ tốt hơn nhiều.

ABSTRACT :

Purpose: The choice of ileo-anal reconstruction method in chidren undergoing proctocolectomy remains controversial. Although ileo-anal pouch reconstruction has gained overall acceptance, many peadiatric surgeons still advocate straight ileo-anal pull-through. The aim of this study was to assess the outcome and long-tem functional results in children who have underone proctocolectomy and ileo-anal anastomosic (IAA) with a J-pouch. 
Methods: Medical records of 42 consecutive children who had proctocolectomy and 29 case J-pouch IAA between 2003 and 2005 were reviewed for early and late complication, fecal frequency, day - and night time continence and pouchitis. J- pouch IAA in 29 (median age at operation, 1 year, range, 5 month to 9 years). 
Results: There were no fatalities - early complication (wound infection, early bowel obstruction, prolonged fever). None of the pouches had to be removed. Three (10%) of the patients had wound infection. And two (7%) of pentients had pouch fistula. None of pentients had early bowel obstruction and enterocolitis. The median bowel frequency for 24 hour was 3 (range, 2 to 5).
Conclusion: J-pouch IAA is a feasible method of reconstruction in children requiring proctocolectomy. Despite hight incidence of complication, long-term functional results in terms of continence and bowel frequency are exceilent and ensure good quality of lige in the great majority of patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF