Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN

Đào Quang Oánh

TÓM TẮT :

Ung thư tuyến tiền liệt đứng đầu danh sách các bướu ác tính thường gặp trên nam giới. Khi ung thư đã đến giai đọan tiến triển thì điều trị nội tiết là chọn lựa chính. Có nhiều cách thức điều trị nội tiết, đơn trị liệu hay kết hợp, chỉ đơn thuần nội tiết hay phối hợp trong trị liệu đa mô thức. Sơ lược về lịch sử điều trị nội tiết, phân loại, chỉ định và chống chỉ định, các điểm quan trọng cần chú ý được trình bày.

ABSTRACT :

Cancer of the prostate is now recognized as the main malignant tumor and as one of the principal medical problems facing the male population. Hormonal Therapy, also called Androgen Deprivation Therapy, is the first choice for advanced tumors. There are many applications of hormonal therapy, monotherapy as well as a part of a combination therapy. A brief summary of history, classification, indications and contra-indications, and major key points of various hormonal therapies are presented.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF