Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ METHOTREXATE LIỀU CAO TRONG ĐIỀU TRỊ LYMPHÔM NÃO NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2008-2010

Nguyễn Trường Sơn

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Lymphôm não nguyên phát là một biến thể hiếm gặp của Lymphôm không - Hodgkin ngoài hạch, chủ yếu là dòng tế bào lympho B. Methotrexate liều cao làm tăng tỷ lệ đáp ứng bệnh, tăng thời gian sống, chất lượng cuộc sống bệnh nhân.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng: bệnh nhân được chẩn đoán Lymphôm não nguyên phát, đồng ý hóa trị phác đồ Methotrexate liều cao. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang.Kết quả: Trong 3 năm 2008 - 2010, chúng tôi điều trị 09 bệnh nhân Lymphôm não nguyên phát bằng phác đồ Methotrexate liều cao ghi nhận kết quả như sau: tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn là 55.6%, không đáp ứng là 44.4%. Tác dụng phụ của thuốc: tổn thương niêm mạc mức độ: 3 bệnh nhân, viêm gan: 01 bệnh nhân và viêm phổi 2 bệnh nhân.Kết luận: Methotrexate liều cao làm tăng tỷ lệ đáp ứng điều trị khi sử dụng đơn độc hay khi phối hợp với các phương pháp điều trị khác.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Primary cerebral l ymphoma is an uncommon variant of extranodal non - Hodgkin lymphoma, mainly B - lineage lympho. High - dose Methotrexate improves the response ratio, overall survival and quality of life.Subjects and Research method: Subject: Patients who have been diagnosed to be affected by primary cerebral lymphoma, agreed to use chemotherapy by high - dose Methotrexate regimen. Research method: short cut description.Results: From 2008 to 2010, we have researched 09 patients of primary cerebral lymphoma, treated by high-dose Methotrexate regimen (six times of treatment), with following result: The response ratio: Response completely: 55.6%; No response 44.4%. Complication: 03 patients with mucitis; 01 patient suffering from drug-induced hepatitis, 02 patients with pneumonia.Conclusion: High - dose Methotrexate increases the propotion of treatment response in using the medicine alone or combined to other methods.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF