Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
BIẾN ĐỔI APO A-I, APO B TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH CÓ MỨC HDL, LDL BÌNH THƯỜNG

Trương Quang Bình, Đặng Vạn Phước

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bởi vì chỉ có HDL với dạng cấu trúc là Apo A-I mới có tác dụng chống lại xơ vữa động mạch (XVĐM) còn dạng cấu trúc vừa Apo A-I và Apo A-II thì không và bởi vì LDL nhỏ, đậm đặc là nguy hiểm nhất trong quá trình sinh XVĐM cho nên chúng tôi định lượng Apo A-I, Apo B ở những bệnh nhân bệnh động mạch vành (ĐMV) có mức HDL-C, LDL-C bình thường để xem HDL-C, LDL-C của họ thuộc dạng nào nhằm đánh giá chính xác hơn về yếu tố nguy cơ bệnh ĐMV này. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, phân tích. Bệnh nhân bệnh ĐMV được xác định mức HDL-C, LDL-C. Nhóm có mức HDL-C, LDL-C bình thường được định lượng Apo A-I, Apo B. So sánh Apo A-I, Apo B của nhóm bệnh nhân bệnh ĐMV so với nhóm không bệnh ĐMV. Kết quả: Nghiên cứu được thực hiện trên 272 bệnh nhân bệnh ĐMV, 151 người không có bệnh ĐMV. 165/272 bệnh nhân bệnh ĐMV có mức HDL-C bình thường. 213/272 bệnh nhân bệnh ĐMV cómức LDL-C bình thường. Ở những bệnh nhân có mức HDL-C bình thường có đến 42,42% người có mức ApoA-I thấp còn ở bệnh nhân có mức LDL-C bình thường thì chỉ có 7,98% người có mức Apo B tăng cao. Kết luận: Apo A-I là xét nghiệm cần thiết để đánh giá nguy cơ bệnh động mạch vành, nhất là khi HDL bình thường. Apo B là xét nghiệm chưa thật sự cần thiết.

ABSTRACT :

Introduction: Measuring Apo A-I, Apo B of patients with normal HDL-C, LDL-C levels can show whether HDL particles of patients can protect against coronary artery disease or not and can show that LDL of patients are small, densed particles or not. Method: Descriptive, analytical study. Patients with coronary artery disease were measured HDL-C, LDL-C. Group of patients with normal HDL-C, LDL-C levels were measured Apo A-I, ApoB. Results: There are 272 patients with coronary artery disease. 165 and 213 of these patients have normal HDL-C, LDL-C levels, respectively. 42.42% patients with normal HDL-C levels have low Apo A-I level and only 7.98% patients with normal LDL-C level have high ApoB. Conclusion: Measuring of Apo A-I is necessary in evaluation risk factor of coronary artery disease, especially in patient with normal HDL-C level, but Apo B is not.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF