Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
RÚT KINH NGHIỆM XỬ TRÍ RAU CÀI RĂNG LƯỢC XÂM LẤN BÀNG QUANG TRÊN VẾT MỔ CŨ

Châu Khắc Tú, Bạch Cẩm An, Lê Minh Toàn, Phan Viết Tâm, Lê Việt Hùng, Lê Sỹ Phương, Phan Đỗ Quốc Thanh, Hoàng Trọng Phước, Hoàng Ngọc Tú, Nguyễn Thị Mỹ Hương.

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: rút kinh nghiệm khi chăm sóc tiền phẫu và xử trí trong mổ các trường hợp rau cài răng lược xâm lấn bàng quang trên bệnh nhân có vết mổ cũ qua đó làm giảm lượng máu mất, hạ thấp tỷ lệ biến chứng và tử vong mẹ.Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, mô tả chùm bệnh trong 5 năm (1/2006 - 12/2010).Kết quả: Trong 8 trường hợp rau cài răng lược xâm lấn bàng quang cho thấy: số lần mổ lấy thai trung bình 1,25; mổ lấy thai 2 lần chiếm 25%, xuất huyết âm đạo và đái máu chiếm 50%, mất máu nhiều nhất lúc bóc rau (5000ml - 7500ml), 100% có vết mổ cũ và rau tiền đạo, 1 ca thai lưu, tuổi thai trên 35 tuần chiếm 100%, chỉ số Apgar, trọng lượng thai tốt sau sinh 87,50%, tử vong mẹ 0%.Kết luận: Đánh giá và chuẩn bị trước mổ đầy đủ, hội chẩn liên khoa lúc can thiệp chấm dứt thai kỳ cũng như kỹ thuật mổ phù hợp là những bước quan trọng nhất để làm giảm lượng máu mất trong mổ, giảm biến chứng và tử vong mẹ.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To withdraw key experiences when caring for pre-operations and management in operations in old incision patients having placenta percreta with bladder invasion for reducing blood loss, lowering complication rate and mortality mother.Methodology: Retrospective, clusters described study in 5 years (1/2006 - 12/2010). Results: the study showed that the average times of cesarean section was 1.25; second cesarean section was 25%, vaginal bleeding and hematuria were 50%. Most massive blood loss met at the time of removing the placenta (5000ml and 7500ml), 100% were having old incision and placenta previa, a case of stillbirth, gestational age over 35 weeks accounted for 100%, good Apgar scores, good birth weight 87.50 %, maternal deaths 0%.Conclusion: carefully evaluation and fully preparation in pre-operation, multidiscipline consultations at intervention of termination of pregnancy as well as appropriate surgical techniques are the most important steps to reduce blood loss during surgery, to reduce complications and maternal mortality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF