Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 3
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CORTICOID LIỀU CAO TRONG BỆNH LÝ THỊ THẦN KINH DO CHẤN THƯƠNG

Lê Minh Tuấn

TÓM TẮT :

Từ tháng 3/2003 đến tháng 3/2004 tại bệnh viện Chợ Rẫy, 47 bệnh nhân (47 mắt) bệnh lý thị thần kinh do chấn thương nhập viện, trong đó có 39 ca được điều trị Corticoid liều cao. Tỷ lệ tương quan giữa bệnh lý thị thần kinh do chấn thương so với chấn thương đầu mặt nhập viện là 0,32%. Trong đó 44 nam, 3 nữ, tuổi trung bình 30 tuổi (thay đổi từ 13 -55 tuổi), 18 mắt phải và 29 mắt trái, tai nạn giao thông 46 ca (97,9%) chủ yếu do xe máy. Thời gian phát hiện trung bình là 20 giờ và thời gian bắt đầu điều trị trung bình là 37 giờ. Thị lực giảm nghiêm trọng: 76,6% ST (-), 85% thị lực ST (-) và ST (+). Các chấn thương TMH (51,1%), RHM (40,4%), sọ não (38,3%) đi kèm. CT scan đầu và hốc mắt phát hiện gãy xương hốc mắt 19 ca (40,4%), ống thị giác 6 ca (15%). Điều trị Corticoid liều cao (Methyl-prednisolone IV liều 500 mg - 1999 mg/ngày) 39 ca hiệu quả hơn không dùng Corticoid liều cao 8 ca (không điều trị hay dùng liều < 500mg). Tỷ lệ phục hồi trong nhóm điều trị Corticoid liều cao là 38,5%, biến chứng thấp gặp 2 ca tăng đường huyết (5,1%). Điều trị sớm trong vòng 8 giờ sau chấn thương có tỷ lệ hồi phục cao hơn. Yếu tố tiên lượng không hồi phục: thị lực ban đầu từ ST (-), vết thương phần mềm: vết thương rách, mức độ 4, và không có kết quả sau 48 giờ điều trị Corticoid liều cao. Đối với bệnh lý thị thần kinh do chấn thương, tỷ lệ phục hồi trong nhóm điều trị Corticoid liều cao là 38,5%, biến chứng thấp, điều trị Corticoid liều cao có hiệu quả hơn không điều trị Corticoid liều cao, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

ABSTRACT :

The nonrandomized presenting with visual loss after facial trauma from 3/2003 to 3/2004 were evaluated. Pre and post treatment visual acuity were copared by using the standard ophthalmologic conversion from no light perception, light perception, hand motion to finger counting, and were coded from 1/10 to 10/10. The percentage of patients showing visual improvement and the degree of improvement were calculated in each patient group and each treatment method. 38.5 % percent with blunt trauma improved their visual acuity after high dose corticoid. The vision recovery was significant better in treatment than no treated patients. However, the patients with blunt trauma need further study. The trend of improvement in visual acuity was better in patients without than in those with orbital fractures. The result was and also better in patients with anterior orbital fractures than in those posterior fractures. Patients who suffered penetrating trauma have the worst prognosis than those with blunt trauma. No light perception and orbital fracture are the poor prognostic factors in visual loss post blunt facial trauma. It seemed that clinical judgment indication and timing of surgery, rather than criteria, should be used in the with traumatic optic neuropathy
Conclusions: Treatment traumatic optic neuropathy with high dose corticosteroids was better than no treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF