Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT TẠI XÃ BÙ GIA MẬP HUYỆN PHƯỚC LONG - TỈNH BÌNH PHƯỚC

Mã Minh Hiếu, Phạm Giang Anh, Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Xuân Đỉnh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định thành phần loài ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) gây bệnh trên người tại xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước bằng sinh học phân tử.
Phương pháp: Kỹ thuật Nested PCR được áp dụng trong nghiên cứu này. Các cặp mồi được sử dụng là các cặp mồi đặc hiệu đối với từng loài Plasmodium.
Kết quả và kết luận: phân tích 58 mẫu có KSTSR (+) tại xã Bù Gia Mập cho ta thấy có 4 loài KSTSR gây bệnh ở người, trong đó P. falciparum chiếm 60,9%; P. vivax chiếm 34,8%; P. malariae chiếm 2,9%; P. ovale chiếm 1,4%. Tỷ lệ nhiễm đơn P. falciparum chiếm 55,2%; nhiễm đơn P. vivax chiếm 24,1%; nhiễm đơn P. malariae chiếm 3,4%; nhiễm phối hợp 2 loài là 15,5%; nhiễm phối hợp 3 loài là 1,8%.

ABSTRACT :

Objectives: In this study, we use the Polymerase Chain Reaction (PCR) to find out four human malaria parasite species.
Methods: PCR is a highly sensitive method through which the presence of a particular DNA sequence in a given sample can be established. The oligonucleotide primer and original amplification conditions for Plasmodium species detection were developed and published by Snounou et al., 1995.
Results and conclusions: Among 494 patient blood samples collected in Bu Gia Map commune-Bu Ñang district - Binh Phuoc province from August to December, 2005, there were 58 malarial cases with 32 cases of single P. falciparum infection (55.2%), 14 cases of single P. vivax infection (24.1%), 2 cases of single P. malariae infection (3.4%) and 10 cases of mixed infection (P. falciparum + P. vivax + P. ovale) (17.3%). The Giemsa stain revealed mixed infection rate of only 8.7%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF