Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
DÃN ĐẠI TRÀNG KHU TRÚ BẨM SINH

Hồ Trần Bản, Huỳnh Thị Phương Anh, Tạ Huy Cần , Ngô Kim Thơi, Huỳnh Công Tiến, Đào Trung Hiếu

TÓM TẮT :

Dãn đại tràng khu trú bẩm sinh không thường gặp và chưa rõ nguyên nhân, đặc biệt hiếm ở sơ sinh. Ba trường hợp đã được phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 1/1/2008 - 31/12/2008. Các trường hợp biểu hiện như một tình trạng tắc ruột sơ sinh. Một trường hợp kết hợp với dị dạng không hậu môn. Giải phẫu bệnh của đọan ruột dãn có tế bào hạch thần kinh bình thường. Bệnh có thể điều trị bằng cách cắt đọan ruột dãn và nối ruột tận tận.

ABSTRACT :

Segmental dilatation of the colon is an uncommon entity of unknown etiology being especially rare in neonates. Three cases of segmental dilatation of colon surgically are presented at Children Hospital No1 HCMC from 01/1/2008 to 31/12/2008. A neonate with unusual combination of segmental dilatation of the colon and low anorectal malformation is presented. Cases involving colon are manifested as a neonatal bowel obstruction. Pathological examination shows a bowel wall with all layers as well as a normal ganglion cells. This disease can be cured by resection of the dilated segment with end-to-end anastomosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF