Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
HIỆU QUẢ CỦA DAO CẮT ĐỐT SIÊU ÂM TRONG PHẪU THUẬT CẮT TRĨ TỪNG BÚI

Nguyễn Trung Tín

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phẫu thuật được xem như là một phương thức tốt nhất để điều trị bệnh trĩ trầm trọng. Các phương pháp phẫu thuật cắt trĩ khác nhau đều nhằm mục đích giảm các biến chứng đau, chảy máu, hẹp và tiết dịch hậu môn. 
Mục tiêu: của nghiên cứu này là nhằm đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt trĩ bằng dao siêu âm so với dao đốt diện. 
Phương pháp: Trong thời gian từ tháng 1-2008 đến tháng 8-2009, có 376 bệnh nhân có trĩ độ 3 và trĩ độ 4 được phân phối ngẫu nhiên để được cắt trĩ bằng dao đốt siêu âm hay theo dao đốt điện. Những bệnh nhân này được tái khám vào tuần thứ 2 sau mổ.
Kết quả: Nhóm cắt trĩ bằng dao siêu âm có gồm 186 bệnh nhân, nhóm dao đốt điện gồm 190 bệnh nhân. Thời gian phẫu thuật trong nhóm dao dốt điện thì dài hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,0001). Thời gian nằm viện sau mổ của nhóm dao đốt điện cũng dài (P=0,0008), mức độ đau của bệnh nhân trong nhóm này cũng cao hơn (P<0,0001). Biến chứng sớm thường xảy ra trong nhóm dao đốt điện nhưng nhìn chung trong cả hai nhóm thì sự khác nhau là không có ý nghĩa thống kê. 
Kết luận: Tóm lại, cắt trĩ bằng dao siêu âm là phương thức phẫu thuật ít chảy máu, ít tổn thương mô. Phương pháp này ít gây đau sau mổ và bệnh nhân trở lại làm việc bình thường sớm hơn.

ABSTRACT :

Background: The surgical treatment is considered the best therapeutic modality for 3rd and 4th hemorrhoid diseases. Different surgical methods for hemorrhoidectomy aim to decrease cases of pain, bleeding, stenosis and discharge in postoperative duration. 
Objective: The aim of this study was to evaluate the effects of the harmonic scalpel versus the electro-surgery for treatment of severe hemorrhoids. 
Method: From 1-2008 to 8-2009, 376 patients with 3rd and 4th degree hemorrhoids were prospectively randomized for harmonic scalpel or electrosurgical hemorrhoidectomy. These patients were examined at 2 weeks after operation.
Results: There were 186 patients randomized into group of harmonic scalpel hemorrhoidectomy and 190 patients of group electrosurgical hemorrhoidectomy. Duration of operation was significantly high in the electrosurgical group (P<0.0001). Hospitalization was longer in the electrosurgical group (P=0.0008), and pain degree was higher in the electrosurgical group (P<0.0001). Early complication occurred more frequently in the electrosurgical group but the difference was not statistically significant. 
Conclusions: Harmonic scalpel is a bloodless operation with minimal tissue damage. The modality is associated with significant less operative pain and fast return to normal activity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF