Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
MỐI LIÊN QUAN GIỮA VIRÚT EPSTEIN-BARR VÀ UNG THƯ VÒM HẦU

Trần Nguyễn Khánh, Cung Thị Tuyết Anh, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lâm Đức Hoàng, Phan Thế Sung, Quách Thanh Khánh, Huỳnh Chí Long, Nguyễn Châu Hiệu

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tìm mối liên quan giữa virút Epstein-Barr (EBV) và ung thư vòm hầu (UTVH) qua việc khảo sát nồng độ kháng thể kháng EBV trong huyết thanh bệnh nhân(BN) UTVH và các bệnh nhân ung thư khác vùng đầu cổ. Phương pháp: Theo dõi 160 trường hợp UTVH và ung thư khác vùng đầu cổ có giải phẫu bệnh là carcinôm được chẩn đoán và điều trị tại BV Ung Bướu TP. HCM từ 01/01/2006 đến 01/04/2009. Đánh giá kết quả điều trị theo RECIST 2008. Sau đó theo dõi sự biến thiên của nồng độ kháng thể IgG kháng VCA/EBV trong huyết thanh với tình trạng lâm sàng của BN UTVH trước và sau điều trị 6 tháng, 1 năm và 2 năm. Kết quả: Nguy cơ nhiễm EBV trong nhóm BN UTVH cao gấp 2 lần ở nhóm UT khác vùng đầu cổ (p<0,05, OR=2). Tỉ lệ IgG dương tính 100% ở BN UTVH và 84% ở BN UT khác vùng đầu cổ (p<0,002). Nồng độ kháng thể IgG trong huyết thanh BN UTVH cao hơn trong huyết thanh BN UT khác ở vùng đầu cổ (p<0,05). Sau 2 năm điều trị, nồng độ kháng thể IgG giảm trong các trường hợp ung thư vòm hầu đáp ứng hoàn toàn (p<0,05). Tăng trong các trường hợp tái phát hay tiến triển (p<0,05). Kết luận: Với kết quả nghiên cứu này, nếu nồng độ kháng thể IgG tăng cao, chúng ta cần theo dõi sát bệnh nhân để có thể phát hiện sớm khối tái phát hoặc di căn xa.

ABSTRACT :

Purpose: To find out the relationship between Epstein-Barr virus (EBV) and nasopharyngeal carcinoma (NPC) by follow-up of IgG antibody against viral capsid antigen (VCA) of EBV in serum samples from 80 NPC patients and 80 patients with squamous cell carcinoma of the head and neck other than nasopharynx (SCCHN). Medthod: A total of 160 patients NPC and SCCHN were treated at HCMC Oncology Hospital between January 1st, 2006 and April 1st, 2009. The effective treatment was based on RECIST criteria 2008. Then, NPC patients was followed up IgG anti VCA/EBV with clinical status before and after treatment 6 months, 1 year and 2 years. Result: NPC patients had EBV infection rate was twofold significantly higher than SCCHN others (p<0,05, OR=2). All of NPC sera were positive for IgG antibody to VCA as opposed to 84% of the sera from SCCHN (p<0,002). Anti-VCA/IgG antibody titration in NPC patients had statistically higher than control group (p<0,05). After treatment for 2 years, anti-VCA/IgG antibody titration has been decreasingly for cured NPC patients and increasingly for recurrent or progressive others (p<0,05). Conclusion: In NPC patients with higher titer of antibody after radiotherapy, detailed examination should be done for detection of possible recurrence or metastasis with a close follow-up.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF