Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG Ở BA THÁNG GIỮA THAI KÌ TRONG DỰ ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT

Huỳnh Thanh Phương Thảo, Huỳnh Thị Thu Thủy

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề và mục tiêu: Tiền sản giật là một hội chứng đặc biệt liên quan với thai kì, thường xảy ra sau tuần lễ thứ 20 và biến mất hoàn toàn sau sanh, bao gồm tăng huyết áp kèm với đạm trong nước tiểu. Mặc dù tần suất của tiền sản giật nói chung chỉ chiếm khoảng 2-5% thai phụ nhưng hậu quả gây ra rất nghiêm trọng cho cả mẹ và con. Dự đoán chính xác tiền sản giật để theo dõi và điều trị trước sanh nhằm cải thiện bệnh cảnh sau sanh là rất cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định giá trị của siêu âm Doppler động mạch tử cung trong dự đoán tiền sản giật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu ở những thai phụ có tuổi thai 20 - 24 tuần đến khám thai và sanh tại bệnh viện Từ Dũ trong thời gian từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010.Kết quả: Qua siêu âm Doppler động mạch tử cung ở 1048 thai phụ chúng tôi ghi nhận có mối liên hệ có ‎ nghĩa thống kê giữa chỉ số trở kháng RI> 0,58 và khuyết đầu tâm trương trong dự đoán tiền sản giật: độ nhạy: 90,7% - 76,7%; độ chuyên biệt: 96% - 97,3%; giá trị tiên đoán dương: 49,4% - 55% và giá trị tiên đoán âm: 99,5% - 99%.

ABSTRACT :

ABSTRACTĐặt vấn đề và mục tiêu: Tiền sản giật là một hội chứng đặc biệt liên quan với thai kì, thường xảy ra sau tuần lễ thứ 20 và biến mất hoàn toàn sau sanh, bao gồm tăng huyết áp kèm với đạm trong nước tiểu. Mặc dù tần suất của tiền sản giật nói chung chỉ chiếm khoảng 2-5% thai phụ nhưng hậu quả gây ra rất nghiêm trọng cho cả mẹ và con. Dự đoán chính xác tiền sản giật để theo dõi và điều trị trước sanh nhằm cải thiện bệnh cảnh sau sanh là rất cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định giá trị của siêu âm Doppler động mạch tử cung trong dự đoán tiền sản giật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu ở những thai phụ có tuổi thai 20 - 24 tuần đến khám thai và sanh tại bệnh viện Từ Dũ trong thời gian từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010.Kết quả: Qua siêu âm Doppler động mạch tử cung ở 1048 thai phụ chúng tôi ghi nhận có mối liên hệ có ‎ nghĩa thống kê giữa chỉ số trở kháng RI> 0,58 và khuyết đầu tâm trương trong dự đoán tiền sản giật: độ nhạy: 90,7% - 76,7%; độ chuyên biệt: 96% - 97,3%; giá trị tiên đoán dương: 49,4% - 55% và giá trị tiên đoán âm: 99,5% - 99%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF