Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
HÓA TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN TIẾN XA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM 2001 - 2002

Vũ Văn Vũ, Đặng Thanh Hồng, Nguyễn Thị Minh Khang, Trần Quang Thuận, Nguyễn Mạnh Quốc, Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Tuấn Khôi, Lê Thị Nhiều, Võ Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Bích Thủy

TÓM TẮT :

Trình bày kỹ thuật và đánh giá kết quả hóa trị 134 trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn tiến xa tại BVUB TPHCM 2001 - 2002. Bệnh nhân có các đặc điểm nam chiếm đa số (64%), tuổi trung bình 59,3. Carcinôm tuyến chiếm tỉ lệ 80%, giai đoạn lâm sàng gồm IIIB và IV với tỉ lệ đồng đều. Hóa trị bước một được thực hiện với các phối hợp kinh điển chiếm tỉ lệ cao (gần 80%), 42,5% bệnh nhân hóa trị bước hai, số chu kỳ hóa trị trung bình là 5,6. Kết quả ghi nhận tỉ lệ đáp ứng chủ quan 68,6%, tỉ lệ đáp ứng khách quan toàn bộ là 29,8% với tỉ lệ đáp ứng một phần 28,3%, tỉ lệ không thay đổi 58,9% và tiến triển bệnh 11,2%. Trung vị thời gian sống còn bệnh nhân hóa trị là 9,3 tháng so với nhóm không hóa trị là 4,7 tháng. 23,5% bệnh nhân hóa trị sống qua một năm so với 4,5% của nhóm không hóa trị. Độc tính nghiêm trọng chủ yếu của hóa trị là giảm bạch cầu hạt grad 3/4 ghi nhận trong 4,5% số chu kỳ, có 4,4% bệnh nhân tử vong liên quan đến hóa trị. Một số yếu tố được xác lập có tương quan với thời gian sống còn bao gồm: có hóa trị, đáp ứng với hóa trị bước một, số chu kỳ hóa trị, tuổi, chỉ số hoạt động cơ thể, CEA/máu, các triệu chứng tiên lượng nặng. Hóa trị cần được cân nhắc áp dụng cho bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn tiến xa vì có ích lợi làm thuyên giảm triệu chứng và cải thiện thời gian sống còn.

ABSTRACT :

Review of technique and results of chemotherapy for 134 patients of NSCLC in HCMC Oncology Hospital 2001 - 2002. Patients' characteristics are: predominant male (64%), average age 59.3, majority of adenocarcinoma 80%, equal distribution of clinical stages of IIB and IV. First line chemotherapies were given with the old drug combinations in approximately 80% of cases. There were 42.5% patients treated by second line chemotherapy. The mean number of chemotherapy cycles was 5.6. Results noted a 68.6% of subjective response rate. The objective response rate is 29.8% with almost partial response in 28.3%, no change of disease seen in 58.9% patients and 11.2% of patients whose diseases progressed on chemotherapy. The median survival is 9.3 months in chemotherapy group versus 4,7 months in non-chemotherapy one. One-year overall survival rate is 23.5% in chemotherapy group versus 4.5% in non-chemotherapy one. The most serious toxicity is grad 3/4 neutropenia observed in 4,5% of treatment cycles. 4.4% chemotherapy patients died of treatment-relating complication. There were some established factors have associations with survival including: chemotherapy, responsibility to first line chemotherapy, number of treatment cycles, age, performance status, serum CEA, poor prognostic factors. Chemotherapy should be considered in advanced NSCLC patients due to its benefits in palliation of disease-relating symptoms and prolongement of survival.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF