Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 3
TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT MILES TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG – HẬU MÔN

Mai Đức Hùng, Võ Tấn Long

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu các tai biến và biến chứng của phẫu thuật Miles trong điều trị ung thư trực tràng - hậu môn. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu 121 bệnh nhân ung thư trực tràng - hậu môn được mổ phẫu thuật Miles (01/1998 -6/2003) tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Kết quả: Tử vong 1,7%, tai biến trong mổ 10,7%, biến chứng sớm 60,3% và biến chứng muộn 87,8%.
Kết luận: Tai biến trong mổ vẫn còn cao và nặng. Tai biến chảy máu do tổn thương các mạch máu trước xương cùng xử trí khó khăn và đe dọa tử vong. Các biến chứng của phẫu thuật Miles còn nhiều. Do đó phẫu thuật viên phải cẩn thận khi thực hiện phẫu thuật này.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the morbidity of Miles' procedure in the anorectal cancer treatment.
Patients and methods: A prospective study was performed in 121 anorectal cancer patients received abdominoperineal resection at Cho Ray Hospital from Jan 1998 to June 2003. 
Results: The mortality rate was 1.7%, intraoperative complications 10.7%, early post-operative complications60.3%, and late complications 87.8%. 
Conclusions: The intraoperative complication rate was severe and high. The fatal complication from massive venous bleeding in the presacral space occurred while dissecting the rectum was hard to control. Therefore, the surgeons should be careful on performing Miles' procedure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF