Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TIÊN ĐOÁN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ XHTH DO VỠ DÃN TMTQ

Ngô Thị Thanh Quýt, Thái Thị Phương Liên

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Khảo sát các yếu tố dự đoán nguy cơ tử vong trên bệnh nhân xơ gan có biến chứng xuất huyết tiêu hóa do vỡ dãn tĩnh mạch thực quản đã, đang nằm viện.Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiền cứu và hồi cứu. gồm 51 bệnh nhân xơ gan có biến chứng XHTH do vỡ dãn TMTQ nhập khoa Nội- Tiêu hóa Bệnh viện Thống nhất từ tháng 1/2006 đến tháng 10/2010. Đánh giá các thông số lâm sàng và cận lâm sàng liên quan đến tử vong. Kết quả: Qua phân tích đơn biến chúng tôi nhận thấy: bệnh não gan, chảy máu tái phát trong 24 giờ đầu, điểm Child-Pugh, Albumin máu, Creatinin máu, Bilirubin máu, thời gian prothrombin (PT), khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa nhóm sống và tử vong (p < 0,05). Nhưng khi phân tích đa biến chỉ có bệnh lý não gan, chảy máu tái phát trong 24 giờ đầu và creatinin máu là yếu tố dự đoán độc lập. Kết luận: Bệnh não gan, chảy máu tái phát trong 24 giờ đầu và nồng độ creatinin máu tăng là những yếu tố nguy cơ độc lập dự đoán tử vong trên bệnh nhân xơ gan có xuất huyết tiêu hóa so vỡ dãn TMTQ.

ABSTRACT :

ABSTRACTAim: To identify factors at the time of admission that predict in-hospital mortality in patients with gastroesophageal variceal hemorrhage. Methods: Prospective and retrospectively study 51 of cirrhosis patients admitted with gastro-esophageal variceal hemorrhage between January 2006 and October 2010. Relevant clinical and laboratory parameters, and their relationship to mortality, were studied. Clinical parameters assessed included Child-Pugh class, ascites, portosystemic encephalopathy (PSE), and occurrence of rebleed within 24 hours. The laboratory parameters assessed were: hemoglobin, prothrombin time, serum bilirubin, creatinine, and albumin. Results: We found that Of the 51 patients admitted during the study period, 10 (19.6%) died in hospital. Serum bilirubin, albumin, creatinin levels, hepatic encephalopathy, rebleed within 24 hours of endoscopy, Child-Pugh score, prothrombin time, were higher among non-survivors than among survivors. On multivariate analysis, presence of PSE (p = 0.003), rebleed within 24 hours of endoscopy (p < 0.001) and serum creatinine were significant predictors of mortality. Conclusion: Presence of PSE, rebleeding within 24 hours of initial endoscopy and serum creatinine levels high are independent predictors of mortality in patients with gastro-esophageal variceal bleeding.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF