Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM PHỤ THUỘC GONADOTROPIN DO HARMATOMA VÙNG HẠ ĐỒI BẰNG CHẤT ĐỒNG VẬN GONADOTROPIN

Trần Thị Bích Huyền, Huỳnh Thoại Loan

TÓM TẮT :

TÓM TẮTDậy thì sớm phụ thuộc gonadotropin là do sự kích thích sớm trục hạ đồi tuyến yên làm tăng tiết gonadotropin. Sự tiết gonadotropin từ khối harmatoma vùng hạ đồi là một trong những nguyên nhân thứ phát phổ biến gây dậy thì sớm phụ thuộc gonadotropin. Mục tiêu điều trị là làm giảm hoặc ngừng sự phát triển của các đặc tính sinh dục thứ phát, tăng chiều cao theo tuổi xương để cải thiện chiều cao lúc trưởng thành và ức chế nồng độ hormon sinh dục. Việc lựa chọn phương pháp điều trị chưa rõ ràng như dùng thuốc hay phẫu thuật. Chúng tôi báo cáo một trường hợp dậy thì sớm do harmatoma vùng hạ đồi với chất đồng vận Gonadotropin và việc điều trị này khá thành công trong bốn tháng qua. Chúng tôi hy vọng, việc điều trị an toàn và hiệu quả trong trường hợp này sẽ là những kinh nghiệm hướng dẫn sự tiếp cận điều trị trẻ dậy thì sớm do harmatoma vùng hạ đồi.

ABSTRACT :

ABSTRACTGonadotropin dependent precocious puberty (GDPP) occurs as a result of premature pitutary stimulation and increased secretion of gonadotropin. The gonadotropin releasing hormone (GnRH) secreting hypothalamic hamartoma is a well recognised cause GDPP. The treatment goal is regression or arrest secondary sexual characteristics, significant improvement of the mean SD height for bone age and hormonal level supression. The management is complex due to the choice of therapy: drug (GnRH agonist) or surgery. The case with GDPP due to hypothalamic harmatoma, presented below, was treated successfully with GnRH agonist for four months. We hope it can be used to approach to treatment children with GDPP due to hypothalamic harmatoma because of satisfactory and safe control.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF