Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI CHỦNG NGỪA VIÊM GAN SIÊU VI B Ở TRẺ NHŨ NHI CÓ MẸ MANG HBsAg DƯƠNG TÍNH

Trần Thị Lợi, Lê Thị Hoàng Uyên

TÓM TẮT :

Mục tiêu: khảo sát tỉ lệ đáp ứng miễn dịch ở trẻ nhũ nhi, sanh ra từ những bà mẹ có HBsAg(+), đã được tiêm một liều globulin miễn dịch 200IU ngay sau sanh và 3 liều vắc xin viêm gan siêu vi B theo phác đồ 0 - 1 - 2. 
Phương pháp nghiên cứu: Trong thời gian 1 năm từ tháng 3/2006 đến tháng 3/2007, một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 78 trẻ nhũ nhi được sanh từ những bà mẹ có mang HBsAg(+) tại bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, được tiêm ngừa vắc xin vim gan B theo phác đồ 0-1-2 tháng và một mũi globulin miễn dịch kháng viêm gan B ngay lúc sanh. Khi trẻ được 6 tháng tuổi sẽ thử máu định lượng HBsAb bằng phương pháp ELISA. Được xem là có đáp ứng miễn dịch khi định lượng HBsAb≥10mUI/ml, nếu đáp ứng miễn dịch không đủ, sẽ thử HBsAg xem bé có bị lây nhiễm viêm gan B hay không. 
Kết quả: Tỉ lệ đáp ứng miễn dịch là 75/78 (96,2%) và không có trẻ nào bị HBsAg(+). Nồng độ kháng thể trung bình là 448,55±389,02mIU/mL. Các yếu tố bú mẹ, tuổi thai, giới tính, cân nặng lúc sanh không ảnh hưởng đến sự đáp ứng miễn dịch. 
Kết luận: Tỉ lệ đáp ứng miễn dịch của trẻ ≥6 tháng tuổi con các bà mẹ có HBsAg(+)khi được tiêm một liều globulin miễn dịch 200IU ngay sau sanh và 3 liều vắc xin viêm gan siêu vi B theo phác đồ 0 - 1 - 2 là: 75/78 (96,2%).

ABSTRACT :

Objective: To determine immune response to 0-1-2 month schedule hepatitis B vaccination with a combination of hepatitis B immune globulin (HBIG) immediately after delivery of newborns whose mothers have HBsAg(+) 
Methods: In 1 year, since 3/2006 to 3/2007, a cross sectional study was done in Medical University Hospital of Ho Chi Minh City for 78 infants, who were born by HbsAg positive mothers to determine immune response to 0-1-2 month schedule hepatitis B vaccination with a combination of hepatitis B immune globulin (HBIG) immediately after delivery. The efficacy of hepatitis B vaccine was 96,2% and no infant has HBsAg positive. Mean antibody titer is 448.55 ± 389.02mIU/mL. The following factors: breast-feeding, birthweight, gestational age don't influence the immune response. 
Conclusion: Immune response to 0-1-2 month schedule hepatitis B vaccination with a combination of hepatitis B immune globulin (HBIG) immediately after delivery of infants whose mothers have HBsAg(+) is 96.2% (75/78).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF