Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 3
TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC THỂ VIÊM XOANG VỚI TỔN THƯƠNG MÔ HỌC MỎM MÓC

Phan Chiến Thắng, Lê Viết Trí

TÓM TẮT :

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định hình ảnh mô học của mỏm móc sau phẫu thuật và liên hệ với các mức độ tổn thương đã được chẩn đoán trên lâm sàng. Nghiên cứu được thực hiện trên 39 bệnh nhân đã được chẩn đoán viêm xoang mạn và được chọn giải pháp phẫu thuật điều trị. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận các hình ảnh viêm cấp, bán cấp, viêm mạn không có pôlíp và có pôlíp, và các hình ảnh tổn thương vi thể đặc biệt của mỏm móc. Những hình ảnh này giúp ích rất nhiều cho chúng tôi tìm hiểu về sự tương quan giữa các thể viêm xoang và tổn thương mô học niêm mạc vùng mỏm móc.

ABSTRACT :

The objective of this study was to determine the histological features of multiple clinical diagnosis and postoperative uncinate processes. This study was conducted in 39 patients whose clinical diagnosis sinus were chronic inflammatory sinus and they were indicated for surgical treatment. In our results, we found multiple and variant microscopic lesions as acute infection, subacute infection, chronic infection without polyps, chronic infection with polyps, and other special microscopic features of uncinate processes. These findinds might display the relationship between varrious types of sinusitis and the hislologic features of uncinate processes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF