Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT KHỐI U NGUYÊN PHÁT Ở TIM

Văn Hùng Dũng, Phan Kim Phương, Nguyễn Văn Phan, Nguyễn Minh Trí Viên

TÓM TẮT :

U nguyên phát ở tim rất ít gặp. May mắn là tỉ lệ u ác tính khá thấp. Điều trị phẫu thuật là phương pháp triệt căn hữu hiệu để loại bỏ khối u dạng này.
Bệnh nhân và phương pháp nghiên cứu: hồi cứu cắt dọc trên 185 trường hợp mổ cắt bỏ u nguyên phát của tim tại Viện Tim thành phố HCM từ 1/1992 đến 12/2008.
Kết quả: Có 173 trường hợp là u nhày trong đó u nhày nhĩ trái chiếm 83,8% (155), u nhày nhĩ phải: 7,5% (14), u nhày trên van hai lá: 02 và u nhày thất 02. 12 trường hợp còn lại bao gồm: myxosarcoma nhĩ: 06, fibroma thất: 02, rhabdomyoma: 01, hemangiosarcoma nhĩ phải: 01, fibrosarcoma: 02. Nữ giới chiếm 70% (130). BN đến từ 42 tỉnh thành trên cả nước nhiều nhất vẫn là thành phố HCM (36%). Phát hiện bệnh tình cờ trong 25% trường hợp, các biểu hiện lâm sàng hay gặp là khó thở (75%), có âm thổi ở tim (84%), rối loạn nhịp (29,2%), ngất (23,8%), suy tim phải (18%), ho ra máu (6,5%) và sụt cân (10,8%). Phân độ suy tim trước mổ:NYHA II chiếm đa số 85%, NYHA III - IV: 9%. Mổ cấp cứu trong vòng 12h là 24 trường hợp. Có 8 trường hợp đã bị thuyên tắc mạch chi hoặc mạch não trước phẫu thuật. Hở van hai lá nặng đi kèm có 21 trường hợp. Áp lực tâm thu ĐMP trung bình trước mổ là 64 ± 23mmHg. Đường kính khối u trung bình trước mổ: 49 ± 15mm x 36 ±11mm. Tử vong phẫu thuật 2 trường hợp do suy tim không hồi phục sau mổ. Thời gian theo dõi trung vị là 88 ± 7,5 tháng. Tử vong muộn: 06 đều là khối u ác tính. 9 trường hợp có khối u tái phát sau mổ từ (1,5 tháng đến 2 năm sau mổ) trong đó chỉ 1 TH hóa trị thành công.Chẩn đoán khối u nguyên phát trong buồng tim bằng siêu âm tim với độ chính xác trên 99%. 
Kết luận: Phẫu trị là phương pháp triệt căn đối với u lành nguyên phát ở tim và cho kết quả lâu dài rất tốt. Khi đã chẩn đoán xác định u nhày nhĩ, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh biến chứng thuyên tắc và tổn thương van tim nặng hơn. Kiểm tra độ hở van hai lá trong mọi trường hợp là động tác không thể thiếu khi phẫu trị u nhày nhĩ trái. Phẫu trị có thể kéo dài thêm tuổi thọ ở những bệnh nhân có khối u ác tính nguyên phát ở tim.

ABSTRACT :

Primary tumors of the heart are very uncommon. Fortunately, primary malignant tumor of the heart is very rare. The most likely of benign heart tumors are atrial myxoma. Radical cure for this kind of tumor is only by surgical treatment.
Patients & Method: retrospective study in 185 primary tumors which were resected at the Heart Institute of Ho chi Minh city-VietNam from Jan 1992 to Dec 2008.
Results: 173 cases were atrial myxoma, left atrial myxoma was 83.8% and right atrial myxoma was 7.5%. Other 12 cases were atrial myxosarcoma (6), fibroma: 02, rhabdomyoma: 01, hemangiosarcoma: 01, fibrosarcoma: 02. Female patients were 70% (130).The patients live in more than 42 city and provinces of Viet Nam and the majority of patients had lived in Ho chi Minh city (36%). Clinical features were as follow: dyspnea:75%; heart mummur 84%; arrhythmias 29.2%; faint: 23.8% ; right heart failure 18%; hemoptysis: 6.5% and loss weight 10.8%. Before operation, NYHA class II was 85%, class III and IV was 9% of cases. Emergency operation was carried out in 24 cases. 8 cases had suffered inferior member or cerebral embolization before operation. Severe mitral insufficiency associated with left atrial myxoma were in 21. Mean systolic pulmonary artery pressure was 64±23mmHg. Mean diametre of tumor was 49±15mm x 36±11mm. Operative mortality was two cases. Mean time of follow-up was 88±7.5 months. Late death was 6 cases and 9 recurrences (1.5 months to 2 years after operation).The specific of echocardiographic diagnosis was reached about 99%. 
Conclusion: Surgical treatment is the best choice for primary benign tumor of the heart and results in excellent long-term outcome. When the diagnosis has confirmed, resection atrial myxoma must be done as soon as possible to prevent embolism and severe mitral leaflet damage. Verify the severity of mitral insufficiency associated with left atrial myxoma in all cases is always necessary before heart closing. Resection of malignant tumor could be prolonged the life-span of patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF