Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 3
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU TIỂU MÁU Ở TRẺ EM

Lê Thị Ngọc Dung

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân của tiểu máu đại thể ở trẻ em. 
Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu, mô tả phân tích. Kết quả: Từ 1/11/2001 đến 36/6/2002, có 71 trường hợp tiểu máu đại thể trong số 923 bệnh nhân được điều trị tại khoa thận bệnh viện Nhi Đồng I, chiếm 7,69%. Tuổi trung bình là 7,73 ± 3,36. Tỉ lệ mắc bệnh cao nhất là nhóm 4 -10 tuổi. Phái nam bị bệnh nhiều hơn nữ (74,6% so với 25,4%). 
Nguyên nhân: phổ biến nhất là viêm cầu thận: 47/71(69%), trong đó viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu là: 27/71(38,1%) và đây cũng là nguyên nhân tiểu máu đại thể thường gặp trong lứa tuổi 4 -10: 21/45 (46,7%) và 10 -15 : 6/15 (40%). Nhiễm trùng tiểu chiếm 14/71 (19,7%) và là nguyên nhân chính gây tiểu máu đại thể ở nhóm 1 - 3 tuổi: 5/11(45,5%). Tiểu máu đại thể tái diễn là 9/71 (12,7%), nguyên nhân phổ biến là bệnh thận IgA: 5/9 (55,6%). Các nguyên nhân khác của tiểu máu tái diễn là tăng canxi niệu, hội chứng thận hư, lupus đỏ... Các triệu chứng gây ra dotiểu máu cầu thận là: chán ăn (p=0,025), phù (p=0,00000003), cao huyết áp (p=0,026), các triệu chứng hô hấp (p=0,013), nước tiểu màu nâu, hồng (p=0,00005), hồng cầu biến dạng (p=0,000001). Còn các triệu chứng đường tiết niệu (p=0,000001), nước tiểu màu đỏ tươi hoặc máu cục (p=0,00005), hồng cầu không biến dạng (p=0,000001) là các triệu chứng chỉ điểm của tiểu máu không cầu thận. Kết luận: Tiểu máu đại thể là biểu hiện khá phổ biến của bệnh thận - tiết niệu ở trẻ em. Tuổi mắc bệnh phần lớn là nhóm 4 -10 tuổi. Nam bị bệnh nhiều hơn nữ. Nguyên nhân phổ biến nhất là viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu, cũng là nguyên nhân tiểu máu đại thể thường gặp trong lứa tuổi 4 -15. Nguyên nhân phổ biến thứ hai là nhiễm trùng tiểu, đây cũng là nguyên nhân chính gây tiểu máu đại thể ở nhóm 1 - 3 tuổi. Bệnh thận IgA đứng thứ ba và là nguyên nhân thường gặp nhất trong tiểu máu đại thể tái diễn. Tăng canxi niệu được tìm thấy trong tiểu máu có triệu chứng đường tiết niệu hoặc tiểu máu tái diễn.

ABSTRACT :

Object: The purpose of this study was to determine the clinical, para-clinical characteristics and the causes of the macroscopic hematuria in children. 
Method: This was the descriptive, prospective study. Results: 71 patients with macroscopic hematuria in 923 patients were treated at the Nephrology Department in Nhi Ñoàng I hospital from November 01 to June 30, 2002 because of renal - urinary tract diseases (accounted for 7.69%).The mean age was 7.73 ± 3.36 years old. In this study, macroscopic hematuria presented the highest level at age group 4 -10: 45/71 (63.4%). Boys were more affected (74.6% versus 25.4%). Boys/ girls = 2.94/ 1. Glomerulo-nephritis was 47/71(accounted for 69%) in which post-streptococcal acute glomerulonephritis was: 27/71(accounted for 38.1%) and this was also the common cause of macroscopic hematuria at age group 4-10 :21/45 (46.7%) and 11-15 : 6/15 (40%. Urinary tract infection was 14/71 cases (19.7%) and was the principal cause of macroscopic hematuria at age group 1 - 3: 5/11(45.5%). The recurrenthematuria was 9/71(accounted for 12.7%) in which the IgA nephropathy was the most : 5/9 (55.6%). The others were hypercalciuria, nephrotic syndrome, Lupus....The symptoms caused by glomerulo-hematuria were anorexia (p=0.025), edema (p=0.00000003), hypertension (p=0.026), respiratory signs (p=0.013), urine with dark brown, pink color (p=0.00005), dysmorphic red blood cells (p=0.000001). Urinary signs (p=0.000000), urine with bright red color or blood clots (p= 0.00005), non - dysmorphic red blood cells (p=0.000001) were the symptoms which indicating non-glomerulo- hematuria. Conclusion: Macroscopic hematuria, the common syndrome of renal-urinary tract diseases in children, usually happens in boys. Most of the patients are over 4 -10 years old. The glomerulo-nephritis is the major. The most common cause of macroscopic hematuria is post-streptococcal acute glomerulonephritis which is also the common cause of macroscopic hematuria at age group 4 - 15. The second is urinary tract infection and is the principal cause at age group 1 - 3. The IgA nephropathy is the third and is the most common cause of the recurrent hematuria. Hypercalciuria is seen in hematuria with urinary signs or recurrent hematuria.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF