Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP BẰNG KỸ THUẬT HẠ NIÊM MẠC TRỰC TRÀNG

Phạm Văn Tấn, Nguyễn Thúy Oanh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá vai trò của kỹ thuật hạ niêm mạc trực tràng điều trị rò hậu môn phức tạp.
Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu tiền cứu, mô tả, cắt ngang, áp dụng kỹ thuật mới điều trị rò hậu môn phức tạp tại Khoa Ngoại Tiêu Hóa Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Đại Học Tp.HCM trong thời gian từ tháng 4/2004 đến tháng 1/2009.
Kết quả: Tác giả phân tích số liệu từ 32 trường hợp được phẫu thuật. Có 23 nam và 9 nữ. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 42 tuổi. Su bệnh nhân được nạo đường rò và hạ niêm mạc trực tràng để điều trị rò phức tạp. 26 trường hợp còn lại được cắt đường rò và hạ niêm mạc. Kết quả chung nhiều hứa hẹn. Có 3 trường hợp tiêu không tự chủ tạm thời và theo dõi trong 5 năm chưa thấy tái phát.
Kết luận: Hạ niêm mạc trực tràng là kỹ thuật có thể dùng để điều trị rò hậu môn phức tạp. Nghiên cứu cho thấy kỹ thuật này an toàn và hữu dụng cho rò hậu môn phức tạp, cao nhưng phẫu thuật viên cần nhiều kinh nghiệm với trong ngành phẫu thuật hậu môn-trực tràng.

ABSTRACT :

Aims: To determine the value of Anorectal Advancement Flap technique in suprasphincteric fistulas.
Material and Methods: From April 2004 to January 2009, A prospective study of the patients operated for suprasphincteric fistula at Gastrointestinal Division of Bình Dan Hospital and Gastrointestinal Division of University Hospital at HCM City.The patients were operated by Anorectal Advancement Flap technique for suprasphincteric fistula.
Results: There were 23 males and 9 females (age ranging from 18 to 54 years) with mean age 42. Six patients underwent curettage and flap. The others underwent fistulectomy and flap. The overall results were promising. There were only 3 cases with temporary incontinence and no relapse after 5 year follow-up.
Conclusion: Anorectal advancement flap technique can be used for suprasphincteric fistula. This procedure is safe and practical for complex high anal fistula but the surgeon must be an expert in proctology.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF