Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ, MỘT THÌ ĐIỀU TRỊ BỆNH HIRSCHSPRUNG Ở TRẺ SƠ SINH

Tạ Huy Cần, Huỳnh Thị Phương Anh, Trương Nguyễn Uy Linh, Huỳnh Công Tiến, Đào Trung Hiếu

TÓM TẮT :

Mục đích: đánh giá tính khả thi và những ưu điểm của phẫu thuật triệt để, một thì trong điều trị bệnh Hirschsprung ở trẻ sơ sinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu trên 87 bệnh nhân bệnh Hirschsprung sơ sinh được phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Đồng 1 bằng phương pháp hạ đại tràng qua ngả hậu môn từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2008. Ghi nhận và phân tích các dữ kiện về lâm sàng, cận lâm sàng để chẩn đoán, thuận lợi, khó khăn trong mổ, kết quả sau mổ và biến chứng. Kết quả: 87 bệnh nhân với tuổi phẫu thuật trung bình là là 20,45 (từ 7 đến 28 ngày). Thời gian phẫu thuật trung bình 53,38 phút. Thời gian hậu phẫu trung bình 5,16 ngày. Thời gian theo dõi trung bình 20,17 tháng. Không có biến chứng nặng và chức năng đi tiêu cải thiện dần theo thời gian. Kết luận: Phẫu thuật triệt để một thì để điều trị bệnh Hirschsprung cho trẻ sơ sinh có thể thực hiện một cách dễ dàng, an toàn và mang lại kết quả khả quan.

ABSTRACT :

Purpose: The aim of this study is to evaluate the feasibility and the adventages of one stage transanal endorectal pull-through (TEPT) procedure in newborns with Hirschsprung's disease. Materials and methods: 87 newborns underwent TEPT for Hirschsprung's disease in the period between January 2006 and December 2008 in Children hospital No.1. Noted and analysed clinical and paraclinical data to diagnose; avantages and disavantages during surgery; postoperative outcomes and complications. Results: There were 87 patients. The median age at operation was 20.45 days (range from 7 to 28 days). Mean operating time was 53.38 minutes. Mean postoperative time was 5.16 days. The mean follow-up was 20.17 months. There weren't any severe complications. Bowel function has improved with time. Conclusions: TEPT can becarried out on newborns easily, safety and associated with an excellent result.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF