Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
25 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG THẤP QUA NỘI SOI VỚI MIỆNG NỐI ĐẠI TRÀNG- HẬU MÔN KHÂU TAY QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN CÓ BẢO TỒN CƠ THẮT CHO UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP

Nguyễn Minh Hải, Võ Tấn Long

TÓM TẮT :

Mục đích: đánh giá tính khả thi và kết quả sớm của phẫu thuật cắt đoạn trực tràng thấp qua nội soi với kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng, bảo tồn thần kinh tự động vùng chậu và bảo tồn cơ thắt hậu môn cho ung thư trực tràng thấp.
Phương pháp: nghiên cứu tiền cứu trên 20 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp khoảng từ 6cm cách rìa hậu môn, không có xâm lấn cơ thắt và cơ nâng hậu môn từ tháng 1/ 2006 tới tháng 12/2009. 
Kết quả: Thời gian mổ trung bình 270 phút, tỉ lệ biến chứng sớm sau mổ: 3/20 (15%), trong đó có 2 ca rò miệng nối (10%), 1 ca phải mổ nội soi lại rửa ổ bụng và làm iléostomy và 1 ca áp xe vùng tiểu khung được mổ rạch áp xe qua đường tầng sinh môn. Tỉ lệ tử vong: 0%. Tỉ lệ biến chứng muộn như hẹp miệng nối 2/20 (10%), tắc ruột non sau 1 tháng: 1/20. Theo dõi sau mổ từ 1 tới 36 tháng cho thấy bệnh nhân có đại tiện phân nhỏ 5 tới 6 lần/ngày trong vòng 6 tháng đầu sau đó giảm dần còn 2-3 lần trong những tháng tiếp theo. Kết quả theo dõi ngắn hạn về ung thư cho thấy có 1 bệnh nhân có di căn gan và phổi sau 3 năm. Các bệnh nhân khác vẫn sống chưa có di căn.
Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng thấp, với miệng nối đại tràng -ống hậu môn khâu tay, có bảo tồn cơ thắt hậu môn khả thi và an toàn cho ung thư trực tràng thấp được lựa chọn đúng chỉ định. Phẫu thuật này có ưu điểm là bệnh nhân ít đau, phục hồi nhanh, đảm bảo chức năng hậu môn, giảm chi phí khâu nối máy. Cần tiếp tục nghiên cứu kết quả lâu dài về ung thư học.

ABSTRACT :

Aim: To evaluate the feasibility and early results of laparoscopic intersphincteric resection for low rectal cancer with handsewn coloanal anastomosis. 
Method: Prospective study. From 1/2006 to 12/2009 we performed laparoscopic intersphincteric resection for low rectal cancer with handsewn coloanal anastomosis in 20 patients with low rectal cancer about 6 cm from anal verge with no sphincter involvement. 
Results: Mean operation time was 270 minutes. Early complications was 15% (3/20). 2 cases had anastomotic leak (10%) in which one was relaparoscopy for lavage and ileostomy, another developed pelvic abcess which was drainage via perineum incision. There was no mortality. Late complications include: anastomotic stenosis 10% (2/10), bowel obstructio n 5% (1/20) one month later. With the follow-up time from 1- 36 months, most of patients had small stool 5 - 6 times/day in the first 6 months which was gradually less frequently to 2 -3 times / day in the following months. There was one case with liver and lung metastasis in 3 year follow-up.
Conclusion: Laparoscopic intersphincter resection for low rectal cancer with handsewn coloanal anastomosis is feasible and safe if patients had been selected carefully. It has many advantages likes: less pain, early recovery, lower cost for not using staplers besides preserving sphincter function. It is necessary to further study to evaluate the longterm oncologic outcomes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF