Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 3
HIỆU QUẢ CỦA SỰ PHỐI HỢP SUFENTANIL - PROPOFOL TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH

Nguyễn Thị Quý , Phạm Nguyễn Vinh, Nguyễn Văn Chừng và cs

TÓM TẮT :

Duy trì huyết động ổn định là yếu tố quyết định thành công trong quá trình gây mê các bệnh nhân tim mạch mà đặc biệt quan trọng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành (PTBCMV). Mục đích của nghiên cứu này là xác định hiệu quả cuả phối hợp sufentanyl - propofol trên các bệnh nhân PTBCMV trong việc duy trì huyết động ổn định và rút NKQ sớm. Trên 198 trường hợp PTBCMV tai Viện Tim Tp HCM, với 146 nam, 52 nữ; trọng lượng trung bình 59,46 ± 9,37 Kg; tuổi trung bình 61,51 ± 8,20 tuổi; thời gian THNCT trung bình là 155,07 ± 36,28 phút, thời gian kẹp động mạch chủ trung bình là 93,36 ± 23,09 phút, số cầu nối trung bình là 3,23 ± 0,86 ; thời gian rút nội khí quản trung bình là 8,26  1,97giờ; thời gian nằm hồi sức trung bình là 1,8  2,3 ngày; thời gian nằm bệnh viện trung bình là 17,93  8,5 ngày. Kết luận: Sự ra đời của các thuốc mê mới có thời gian tiềm phục nhanh, thời gian tác dụng ngắn cho phép việc thực hiện đặt NKQ nhanh chóng khi dẫn mê, duy trì huyết động ổn định, thức tỉnh sớm sau mổ, bảo đảm được sự an toàn trong quá trình gây mê trên các bệnh nhân có bệnh lý mạch vành ngay cả trong các trường hợp mổ cấp cứu hoặc trên các bệnh nhân có chức năng tim kém.

ABSTRACT :

Hemodynamic stability is vital to successful anesthetic management of myocardial revascularisation procedures. The purpose of this study was to determine if the combination of sufentanyl with propofol maintains stable hemodynamic and providing fast-tract anesthesia and early extubation. We performed anesthesia with sufentanyl - propofol - rocuronium associated with isoflurane on 198 cases of coronary artery bypass graft at Heart Institut HCM city. Our results included 146 males, 52 females; the mean weight 59.46 ± 9.37 Kg; the mean age 61.51 ± 8.20 year-old; The mean of CPB time 155.07 ± 36.28 min, the mean of aortic clampage time 93.36 ± 23.09 min, the mean of coronary artery bypass grafts 3.23 ± 0.86 ; the mean extubation time 8.26  1.97 hours; the mean of ICU length stay 1.8  2.3 days; the mean of hospital length stay 17.93  8.5 days. We concluded that this protocol can be safety applied in coronary artery bypass graft surgery. It permits rapid intubation, hemodynamic stability, early extubation, decreases length of stay in ICU and cost of treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF