Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT ALTEPLASE ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU CẤP

Nguyễn Huy Thắng

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Liệu pháp alteplase đường tĩnh mạch hiện nay được xem là phương pháp điều trị chuẩn đối với bệnh lý đột quỵ thiếu máu não cấp. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp điều trị này vẫn còn nhiều hạn chế tại Việt Nam bởi sự lo ngại về hiệu quả và nguy cơ xuất huyết. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả và an toàn của liệu pháp này trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tại bệnh viện Nhân Dân 115.Mục tiêu: Đánh giá tính hiệu quả và an toàn của liệu pháp điều trị alteplase đường tĩnh mạch trên BN đột quỵ thiếu máu cấp.Phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện tiền cứu trên các bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp được sử dụng alteplase đường tĩnh mạch với tiêu chuẩn chọn bệnh tương tự nghiên cứu NINDS (the National Institute of Neurological Disorders and Stroke). Đánh giá hiệu quả điều trị thông qua thang điểm phục hồi chức năng thần kinh mRS tại thời điểm 3 tháng. Chúng tôi cũng ghi nhận các biến chứng như xuất huyết não có triệu chứng, xuất huyết não và xuất huyết hệ thống.Kết quả: Trong thời gian từ tháng 6/2009 - 6/2010, có 80 bệnh nhân (2%) trong tổng số 3715 BN nhập viện được sử dụng thuốc alteplase. Tuổi trung bình là 59,8 (29-80) và điểm NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) trung bình trước điều trị là 13,4 (5-29). Thời gian trung bình từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến khi điều trị là 154,5 phút (80-225). Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả hồi phục các chức năng thần kinh tốt (tương đương thang điểm Rankin hiệu chỉnh mRS 0-1) sau 3 tháng điều trị là 38,8%. Tử vong sau 3 tháng là 11,2%. Tỷ lệ xuất huyết não chung là 7,5%, trong đột quỵ xuất huyết não có triệu chứng xuất hiện ở 4 bệnh nhân (5%). Không ghi nhận các trường hợp xuất huyết hệ thống khác.Kết luận: Với nghiên cứu này, chúng tôi có thêm bằng chứng về tính hiệu quả và an toàn của liệu pháp alteplase đường tĩnh mạch trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tại Việt Nam.

ABSTRACT :

ABSTARCTBackground: We present the early experience in intravenous thrombolysis in People's 115 Hospital.Aim: To assess the safety and feasibility of intravenous thrombolysis in the treatment of acute ischemic stroke (IS) in Vietnamese population.Methods: A prospective study of consecutive patients treated with intravenous tPA with a treatment protocol similar to that of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) trial. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) scores on admission and Modified Rankin Scale (mRS) scores at 3 months were measured for all patients. Intracranial and systemic hemorrhagic complications were recorded.Results: A total of 80 of 3715 (2.2%) patients with acute IS received thrombolysis over 3 years. Mean age was 59.8 years (range 29-80) and initial median NIHSS score was 13.4 (range 5-29). The mean delay between symptom onset and treatment was 154.3 min (range 80-225). 38.8% of the patients receiving intravenous alteplase achieved functional independence (mRS score 0-1) at 3 months. The 3-month mortality rate was 11.2%. Symptomatic intracranial hemorrhage was noted in four patients (5%).Conclusion: Intravenous thrombolysis is safe and feasible in the treatment of acute IS in our selected Vietnamese population.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF