Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP

Nguyễn Thị Phương Nga(1), Nguyễn Hữu Công(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTChúng tôi xác định liên quan giữa rối loạn lipid máu và thể ĐQ xơ vữa động mạch lớn khi so sánh với các thể ĐQ còn lại theo phân loại TOAST và đánh giá liên quan này trên các phân nhóm bệnh nhân.Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang. Dữ liệu được thu thập từ các bệnh nhân ĐQ TMNCBC nhập viện khoa Nội Thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 2/2009 đến tháng 6/2009. Kết quả: Trong 194 bệnh nhân ĐQ TMNCBC, thể XVĐML chiếm 29,4%, các thể ĐQ còn lại chiếm 75,6%. 42,8% bệnh nhân có tăng cholesterol, 29,0% tăng LDL, 39,9% tăng triglyceride và 42,8% giảm HDL. Sau khi phân tích đa biến, nồng độ cholesterol không - HDL (hệ số hồi qui = 0,020, p < 0,001) và tăng cholesterol (OR hiệu chỉnh = 6,05, p < 0,001) có liên quan độc lập với thể ĐQ XVĐML khi so sánh với nhóm các thể ĐQ còn lại. HDL và triglyceride không có liên quan với thể ĐQ XVĐML. Liên quan giữa rối loạn lipid máu và thể ĐQ XVĐML có ý nghĩa thống kê ở bệnh nhân > 60 tuổi và ở bệnh nhân tăng huyết áp. Kết luận: Nồng độ cholesterol không - HDL và tình trạng tăng cholesterol có liên quan với thể ĐQ XVĐML khi so sánh với các thể ĐQ khác.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: We applied the TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) classification to a group of consecutive patients affected by acute ischemic stroke to evaluate the association of several serum lipid indices with the occurrence of large artery atherosclerotic stroke and in patient subgroups. Methods: Data prospectively collected on subjects admitted with acute ischemic stroke to Cho Ray Hospital from 2009 Feb to 2009 June were analyzed. Results: Of 194 patients, 57 (29.4%) were classified with LAA, 137 (75.6%) were classified with other ischemic stroke subtypes. 42.8% of patients have elevated total cholesterol level 28.4%, 29.0% with elevated LDL level, 39.9% with elevated triglyceride level and 42.8% with decreased HDL level. After multivariate adjustment, non - HDL cholesterol level (regression coefficient = 0.020, p < 0.001) and hypercholesterolemia (adjusted OR = 6.05, p < 0.001) were significantly associated with LAA stroke compared with all other ischemic stroke subtypes. HDL and triglyceride were not associated with LAA stroke. Subgroup analyses suggested that hyperlipidemia association was more important for patients > 60 years of age and those with hypertension.Conclusions: Compared with all other ischemic stroke subtypes, non - HDL cholesterol level and hypercholesterolemia are associated with large artery atherosclerotic stroke.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF