Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA VIÊM TỤY MẠN

Lê Huy Lưu, Nguyễn Văn Hải, Chung Hoàng Phương

TÓM TẮT :

Mục đích: Trình bày kết quả bước đầu của chúng tôi trong việc điều trị ngoại khoa viêm tụy mạn.
Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu tất cả những bệnh nhân được phẫu thuật điều trị viêm tụy mạn tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ năm 2005-2009.
Kết quả: Có 15 bệnh nhân gồm 12 nam và 3 nữ, tuổi trung bình là 45 (25-63 tuổi). Các phương pháp phẫu thuật bao gồm: 2 phẫu thuật Whipple, 1 phẫu thuật nối ống tụy hỗng tràng, 4 phẫu thuật Partington & Rochelle, 5 phẫu thuật Frey, 1 phẫu thuật nối ống tụy hỗng tràng kèm nối vị tràng, 2 phẫu thuật nối ống tụy hỗng tràng sau khi mở nang giả tụy vào ống tụy chính. Không có biến chứng và tử vong sau mổ. Có một bệnh nhân còn đau với mức độ vừa phải, một bệnh nhân khác bị viêm túi mật 1 tuần sau mổ. Theo dõi lâu hơn thì có 2 bệnh nhân còn có các đợt viêm tụy tái diễn, 1 bệnh nhân có biểu hiện suy tụy.
Kết luận: Điều trị viêm tụy mạn vẫn còn nhiều khó khăn. Điều trị ngoại khoa viêm tụy mạn cho kết quả ngắn và trung hạn chấp nhận được.

ABSTRACT :

Aims: to present our preliminary results in surgical treatment of chronic pancreatitis.
Methods: The study reviewed charts of patients who had chronic pancreatitis underwent surgery at Nhan Dan Gia Dinh hospital from 2005 to 2009.
Results: There were 15 patients including 12 men and 3 women with the mean age of 45 years (range 25 to 63 years). Methods of operation included: 2 Whipple procedures, 1 lateral pancreaticojejunostomy, 4 Partington & Rochelle procedures, 5 Frey procedures, 1 lateral pancreaticojejunostomy plus gastrojejuinostomy, 2 pancreaticojejunostomy after opening pseudocyst into the main pancreatic duct. There was no postoperative mortality and morbidity. 1 patient still had moderate pain and 1 patient had acute cholecystitis 1 week after operation. In the mid follow up, 2 patients had recurrent pancreatitis and 1 patient had manifestations of pancreatic failure.
Conclusions: Management of chronic pancreatitis had been still difficult. Short and mid results of surgical treatment were acceptable.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF