Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 3
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ HOMOCYSTEIN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

Lê Nguyễn Thùy Khanh, Mai Thế Trạch, Phạm Hoàng Phiệt

TÓM TẮT :

Homocystein là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với các bệnh mạch vành và bệnh mạch máu não. Sự gia tăng nồng độ Homocystein trong máu sẽ gia tăng nguy cơ phát triển bệnh thiếu máu cơ tim, đột quỵ và bệnh mạch máu ngoại vi. Bệnh Đái tháo đường cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến bệnh lý xơ vữa động mạch. Chính vì vậy, từ tháng 08/2001 đến tháng 08/2002, tại Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tiến hành khảo sát nồng độ Homocystein ở 31 người bình thường và 50 bệnh nhân Đái tháo đường típ 2, và thu được kết quả như sau: Giá trị trung bình của nồng độ Homocystein trong máu ở bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 là: 11,77 ± 4,45mM/l, so với nhóm chứng là 9,33 ± 2,93mM/l, với phép kiểm t và độ tin cậy 99%, T= 3,01 > 2,32, khác biệt có ý nghĩa thống kê.

ABSTRACT :

Homocysteine is an independent risk factor for coronary artery disease and cerebrovascular events. An elevated serum level of Homocystein will increase risk of developing ischaemic heart disease, strokes and peripheral vascular disease. Diabetes is also an important risk factor for developing of atheroslerosis. At the University Medical Center, from August, 2001 to August, 2002, total plasma Homocystein of 31 controls and 50 type 2 diabetes was measured. The mean value of Homocystein concentrations in type 2 diabetes is 11.77 ± 4.45mM/l (mean ± SD). This is significantly higher than the value of controls (9.33 ± 2.93mM/l ) (mean ± SD).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF